Bruksvilkår Personvernerklæring Utviklervilkår Retningslinjer for bekjempelse av søppelpost

Bruksvilkår

Sist oppdatert: 31. juli 2013
Velkommen til Webs (tidligere Freewebs)

Tjenestene som tilbys av Vistaprint Netherlands B.V., som er tilknyttet Webs ("Webs" eller "oss" eller "vi" eller "vår/vårt/våre") omfatter nettstedene på https://www.webs.com og https://www.freewebs.com, samt alle andre relaterte nettsteder, verktøylinjer, widgets og andre distribusjonskanaler som vi drifter permanent eller sporadisk (samlet kalt "nettstedene" eller "nettstedsystemet") og eventuelt annet av funksjoner, innhold, tjenester eller programmer/applikasjoner som innimellom tilbys av oss eller av betalte tredjeparts tjenesteleverandører (samlet kalt "tjenester").

Denne avtalen ("bruksvilkårene" eller "avtalen") fastsetter de juridisk bindende vilkårene for din bruk av tjenestene. Ved å bruke tjenestene samtykker du i å være bundet av disse bruksvilkårene, enten du er en "nettstedskaper" (noe som betyr at du har registrert deg for å benytte verktøyene våre for å bygge deg et nettsted ("nettsted"), et "medlem" (noe som betyr at du har registrert deg på et av nettstedene vi administrerer som vertsnettsted), en "besøker" (noe som betyr at du besøker nettstedene eller et nettsted vi er vert for) eller en "applikasjonsutvikler" (noe som betyr at du har blitt godkjent til å bygge eller distribuere applikasjonen din eller noe annet som mottar data (en "applikasjon" eller "app") på nettstedsystemet). Begrepet "bruker" refererer til en besøkende eller et medlem eller en nettstedskaper. Ved å lese eller registrere deg, lage eller bruke et nettsted, en applikasjon eller en tjeneste på nettstedene, godtar du disse bruksvilkårene, så vel som alle andre retningslinjer vi legger ut fra tid til annen, slik som vår personvernerklæring og vilkår for applikasjonsutviklere (samlet kalt "retningslinjer") og at disse vil styre din bruk av tjenestene. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene eller noen av retningslinjene, må du slutte å bruke tjenestene.

Du bekrefter at du er fullt ut i stand og kompetent til å inngå avtaler om vilkår, betingelser, forpliktelser, garantier og forpliktelser som fastsatt i disse bruksvilkårene. Hvis du bruker eller oppretter et nettsted eller en applikasjon på eller gjennom nettstedsystemet som representant for en bedrift eller et juridisk foretak, gjelder følgende: (i) Du bekrefter at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av bedriften eller foretaket. (ii) Du samtykker i at begrepene "du" og" din" i denne avtalen viser til bedriften eller det juridiske foretaket.

1. Kvalifikasjon

Bruk av og medlemskap i tjenestene er ugyldig der det er forbudt. Ved å bruke tjenestene erklærer og garanterer du at (a) all registreringsinformasjon du oppgir er sannferdig og nøyaktig; (b) du vil sørge for at slik informasjon til enhver tid er oppdatert og nøyaktig; (c) du er 13 år eller eldre; og (d) din bruk av tjenestene ikke bryter med gjeldende lov eller forskrift. Kontoen din og nettstedet (hvis aktuelt) kan bli slettet og medlemskapet ditt sies opp uten varsel hvis vi har mistanke om at du er under 13 år.

2. Passord

Ved å bli medlem eller nettstedskaper vil du også bli bedt om å velge et passord for kontoen din. Du er selv ansvarlig for å hemmeligholde passordet ditt og fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer gjennom kontoen din. Du godtar at du aldri noensinne vil bruke kontoen, brukernavnet eller passordet til en annen bruker, avsløre passordet ditt til en tredjepart eller gjøre noe annet som kan true sikkerheten til kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av passordet ditt eller kontoen din eller andre brudd på sikkerheten og forstår at vi forbeholder oss retten til å gå til rettslige skritt mot enkeltpersoner som misbruker kontoer og medlemskap på nettstedene.

3. Avgifter

Vår grunnleggende løsning for nettstedbygging og vertstjenester tilbys gratis til deg. Gratisløsningen er støttet av reklame. Du vil også ha muligheten til å oppgradere kontoen din og kjøpe valgfrie Premium-tjenester og ekstrafunksjoner som fra tid til annen kan gjøres tilgjengelige av oss, applikasjoner, samarbeidspartnere eller forretningspartnere. Når du gjør det, er selgeren av disse tjenestene og parten du inngår en kontrakt med Vista Netherlands B.V. Se pkt. 11-16 nedenfor for spesifikke vilkår knyttet til våre betalte tjenester og betalingsbetingelser.

4. Innholdskontroll og brukerdata for nettstedet

Du styrer nettstedene du oppretter ved hjelp av våre tjenester, og Webs gjør ikke krav på noen eierrettigheter i tekst, filer, bilder, grafikk, videoer, lyder, musikkverk, kommentarer, anbefalinger, forumer, annonser, logoer, varemerker, innlegg, meldinger, tagger, verker eller annet materiale som er lagt ut ved hjelp av noe av det foregående (samlet kalt "innhold") av deg eller av besøkende eller medlemmer av nettstedene dine. Derfor tar ikke Webs noe ansvar for innholdet som ligger på nettstedet ditt, og Webs har ingen forpliktelse til å overvåke slikt innhold eller nettstedet ditt. Du er derfor ansvarlig for å fjerne innhold som er i strid med disse bruksvilkårene og sikre at disse bruksvilkårene blir etterlevd.

Ved å besøke eller bli medlem av et nettsted opprettet ved hjelp av våre tjenester, samtykker du i at nettstedskaperen og deres autoriserte representanter og administratorer, samt eventuelle applikasjonsutvikler som har applikasjoner som kjøres på dette nettstedet kan få tilgang til innholdet og informasjonen du oppgir i registreringsprosessen (inkludert e-postadresse) og andre interaksjoner med nettstedet. Ved å legge til eller bruke en applikasjon eller en tjeneste levert av en av våre samarbeidspartnere eller forretningspartnere, samtykker du tilsvarende i at respektive applikasjonsutvikler, samarbeidspartner eller forretningspartner og deres autoriserte representanter kan få tilgang til innholdet og informasjonen du eller nettstedets besøkende eller medlemmer gir gjennom bruka av nettstedet ditt og denne applikasjonen eller tjenesten. Vi krever at nettstedskapere, applikasjonsutviklere, agenter og forretningspartnere respekterer personverninnstillingene dine og Personvernerklæringen vår, men avtalen du har med nettsteder, applikasjoner, samarbeidspartnere eller forretningspartnere vil styre hvordan de kan bruke innholdet og informasjonen som deles med dem. Sørg for å forstå personverninnstillingene, vilkårene og retningslinjene for nettstedet, applikasjonen eller tjenesten før bruk. Merk at Webs ikke kan garantere at slike tredjeparter vil overholde sine kontraktsmessige krav, og Webs påtar seg ikke noe ansvar for tredjeparters handlinger eller for å håndheve eventuelle avtaler slike tredjeparter kan inngå med deg eller oss.

Som nettstedskaper vil du og dine autoriserte representanter og administratorer ha tilgang til e-postadressen til medlemmene på nettstedet ditt, sammen med en del opplysninger, innhold og data som oppgis eller innhentes under registreringen og bruken av nettstedet ditt ("nettstedets medlemsdata"). Webs kan også gi deg tilgang til visse besøkerdata som vi innhenter som en del av våre tjenester (sammen med medlemsdata for nettstedet og andre data du innhenter kalt "brukerdata"). Du samtykker i å ha en personvernerklæring eller på annen måte gjøre det klart for besøkende og medlemmer hvilke brukerdata du skal bruke og hvordan du vil bruke, vise eller dele disse dataene. Du er videre enig om at, som mellom deg og Webs, at i henhold til denne avtalen og hver brukers rettigheter, eier (i) Webs alle rettigheter, titler og interesser – inkludert alle immaterielle rettigheter – i og til brukerdata som er innhentet av oss, og ( ii) du eier alle rettigheter, navn og interesser – inkludert alle immaterielle rettigheter – i og til brukerdata innhentet av deg. Uavhengig av det ovenstående: For at Webs skal kunne kjøre nettstedet ditt på nettstedsystemet sitt, gir du herved Webs en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, underlisensierbar, fullt innbetalt, royalty-fri rett og lisens til å (i) bruke, reprodusere, lagre, endre, lage avledede verk av, distribuere, fremføre offentlig og vise brukerdataene på eller gjennom nettstedsystemet og i alle nåværende og fremtidige medier der tjenestene kan distribueres; (Ii) bruke og avsløre brukerdata og relaterte beregninger i aggregert form eller på en annen ikke-personlig identifiserbar måte (inkludert til bruk i målrettet reklame på en ikke-personlig identifiserbar måte gjennom og i forbindelse med nettstedsystemet); og (iii) bruke brukerdata til andre formål som tillates av Webs' personvernerklæring.

5. Din plikt til å beskytte brukerdata

Hvis du innhenter eller har fått tilgang til brukerdata, samtykker du herved i ikke å bruke, vise eller dele brukerdata på en måte som er uforenlig med brukerens personverninnstillinger, våre bruksvilkår og retningslinjer og alle gjeldende lover og forskrifter. Du samtykker herved videre i at din bruk og offentliggjøring av brukerdata i rimelig grad skal beskytte hver individuelle brukers rettigheter, og ikke i noe tilfelle skal du benytte standarder for personvern og taushetsplikt i forbindelse med bruk og offentliggjøring av brukerdata som er mindre strenge enn standardene som er fremsatt i vår personvernerklæring. Du samtykker i å umiddelbart slette alle brukerdata (i) som gjelder alle brukere som kobler seg fra, ikke lenger autoriserer eller på annen måte tar avstand fra nettstedet ditt eller applikasjoner eller tjenester du tilbyr; (ii) hvis vi deaktiverer nettstedet ditt, applikasjoner eller tjenester; eller (iii) ved forespørsel fra oss eller brukeren. Det kreves ikke at Webs har sikkerhetskopier av brukerdata på nettstedsystemet når nettstedet eller brukerdata slettes. Webs gir ingen garanti for at brukerdata vil være trygt lagret på nettstedsystemet. For å være sikker bør du uavhengig sikkerhetskopiere alle brukerdata, i den grad det er tillatt av gjeldende lover og forskrifter. Du erkjenner at Webs kan stenge kontoen til enhver bruker (inkludert medlemmer av nettstedet ditt eller brukere av applikasjonen din) i samsvar med denne avtalen.

6. Eiendomsrett til innhold

Ved å vise eller publisere ("poste" eller "legge ut") innhold på eller gjennom tjenestene, gir du herved Webs en begrenset lisens til å bruke, modifisere, fremføre offentlig, vise offentlig, publisere, reprodusere, distribuere, liste opp informasjon om, redigere, oversette og lage avledede verk av slikt innhold, helt eller delvis, og i alle former, medier eller teknologier – enten de er kjent eller utvikles senere – for bruk utelukkende i forbindelse med tjenestene.

Uten denne lisensen ville ikke Webs vært i stand til å levere tjenestene. Lisensen du gir til Webs er ikke-eksklusiv (noe som betyr at du står fritt til å lisensiere innhold til andre i tillegg til Webs), fullt betalt og royalty-fri (noe som betyr at Webs ikke er pålagt å betale deg for bruk av tjenester av innhold du legger ut), overførbar og underlisensierbar (slik at Webs er i stand til å bruke partnere og underleverandører, som for eksempel nettverk på Internett som leverer tjenestene, gjerne kalt Internet Content Delivery Networks) og på verdensbasis (fordi Internett og tjenestene er globale av vesen). Med mindre du har delt innholdet ditt med andre og de har ikke slettet det, vil denne lisensen opphøre på det tidspunktet du fjerner innholdet fra tjenestene våre, men du forstår og godtar at innholdet fortsatt kan bli vist på nettsteder eller nettstedsystemet etter at du har fjernet det fra tjenestene våre, ettersom del av innholdet kan forbli på sidene ved å være mellomlagret hos tredjeparter eller innlemmet i RSS feeds, brukerprofiler eller andre funksjoner, samt ligge arkivert på servere. Når du publiserer innhold eller informasjon ved hjelp av innstillingene "alle" eller "offentlig", betyr det videre at alle, inkludert personer utenfor nettstedsystemet vårt, vil ha tilgang til denne informasjonen, og vi har ikke kontroll over hva de gjør med den.

Når du legger ut innhold på et nettsted gir du nettstedskaperen, andre medlemmer av dette nettstedet eller offentligheten generelt en tillatelse til å vise og bruke innhold, avhengig av nettstedets personverninnstillinger og retningslinjer. Sørg for å forstå dette nettstedets personverninnstillinger og retningslinjer før du legger ut innhold.

Du bekrefter og garanterer at: (i) du eier innhold som legges ut av deg på eller gjennom tjenestene eller på annen måte har rett til å gi den lisensen som er nedfelt i dette punktet; og (ii) posting av innhold på eller gjennom tjenestene ikke krenker personvernet, publiseringsrettighetene, de immaterielle rettighetene, kontraktsrettighetene eller de andre rettighetene til en tredjepart. Du samtykker i å betale alle avgifter, honorarer og eventuelle andre kostnader som påløper gjennom å legge ut innhold på eller gjennom tjenestene.

Hvis et nettsted fjernes fra nettstedsystemet, kan innholdet knyttet til dette nettstedet også bli slettet ved skjønn av nettstedetskaperen eller Webs. Du oppfordres til å være helt sikker på at du forstår og godtar at dette kan skje før du legger ut innhold på et nettsted. Du må være klar over at Webs ikke er pålagt å oppbevare sikkerhetskopier av innholdet (inkludert ditt innhold) på nettstedsystemet når nettstedet ditt eller innhold på det slettes. I tillegg gir Webs ingen garanti, hverken i løpet av eller etter avtaletiden, for at innholdet vil være trygt lagret på nettstedsystemet, og du bør selv sikkerhetskopiere innholdet ditt.

Webs-tjenestene inneholder proprietært innhold som er beskyttet av lovene om opphavsrett, varemerker, patenter og forretningshemmeligheter og andre lover i USA og rundt om i verden ("Webs-innhold"). Webs eier og beholder alle rettigheter til Webs' innhold og tjenester. Webs gir deg herved en begrenset, fritt gjenkallelig, ikke-viderelisensierbar lisens til å reprodusere og vise Webs-innhold (med unntak for all programvarekode) kun til personlig bruk i forbindelse med bruk av tjenestene. Som mellom deg og nettstedsystemet eies alle immaterielle rettigheter i Webs-teknologi – dette omfatter ikke ditt eget innhold – av Webs eller selskapets lisensierte partnere.

Webs-tjenestene omfatter innhold fra brukere og andre Webs-lisensierte partnere. Med unntak for innhold lagt ut av deg, kan du ikke kopiere, endre, oversette, publisere, kringkaste, arkivere, overføre, distribuere, utføre, vise, dekompilere, rekonstruere, forsøke å få tilgang til kildekoden for, lage avledede verk fra, leie ut eller selge innhold som vises på eller gjennom tjenestene uten tillatelse fra eieren av innholdet.

Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger eller forslag du måtte ha om Webs, men du forstår at vi kan bruke disse uten noen forpliktelse til å kompensere for dem (akkurat som du ikke har noen plikt til å tilby dem til oss).

7. Innhold som legges ut

Vurder nøye hva slags innhold du legger på et nettsted og som du tilbyr andre brukere. Du kan ikke bruke tjenestene til å poste, spre eller kommunisere uanstendig, utuktig, overdrevent voldelig, trakasserende, pornografisk eller på annen måte støtende innhold. Til tross for dette forbudet kan innhold som formidles av andre brukere inneholde unøyaktig, upassende, støtende eller seksuelt eksplisitt materiale, produkter eller tjenester, og Webs påtar seg intet ansvar for dette materialet. Hvis du blir oppmerksom på misbruk av tjenestene, kan du kontakte oss ved hjelp av dette skjemaet.

Uten å påta seg ansvar for å gjøre det, kan Webs slette ethvert innhold eller suspendere et nettsted eller kontoen som er knyttet til det dersom Webs etter eget skjønn mener at det bryter med denne avtalen, er støtende eller ulovlig, bryter med rettigheter eller skader eller truer sikkerheten til en person. Webs påtar seg intet ansvar for å overvåke tjenester for upassende innhold eller atferd. Hvis Webs når som helst og etter eget skjønn velger å overvåke tjenestene, påtar Webs seg likevel intet ansvar for innholdet og har ingen forpliktelse til å endre eller fjerne upassende innhold, og Webs har ikke ansvar for atferden til brukeren som legger ut slikt innhold.

Du er selv ansvarlig for innhold som du legger ut på eller gjennom noen av tjenestene, materiale eller informasjon du sender til andre brukere og for din samhandling med andre brukere. Webs gir ingen støtte til bestemt innhold og har ingen kontroll over innholdet. Innholdet er ikke nødvendigvis gjennomgått av Webs før det legges ut, og det gjenspeiler ikke nødvendigvis meningene eller retningslinjene til Webs. Webs gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, for innholdet eller nøyaktigheten og påliteligheten til innhold, materiale eller informasjon du sender til eller motta fra andre brukere.

8. Innhold/aktiviteter som er forbudt

Det følgende er en delvis liste over hva slags innhold og aktiviteter som er forbudt på nettstedsystemet og gjennom bruk av tjenestene. Webs forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise, nekte å legge ut eller fjerne tekst og materiale (inkludert private meldinger) du legger ut, eller å begrense, suspendere eller stenge din tilgang til hele eller deler av tjenestene til enhver tid – med eller uten forvarsel – og uten videre ansvar dersom vi mener det foreligger brudd på denne bestemmelsen. Webs forbeholder seg videre retten til å etterforske og ta nødvendige rettslige skritt mot alle som etter selskapets skjønn bryter med denne bestemmelsen, inkludert uten begrensning å rapportere det til og samarbeide fullt ut med rettshåndhevende myndigheter. Forbudt innhold og aktiviteter omfatter, men er ikke begrenset til, innhold eller aktiviteter som etter Webs' skjønn:

 • kan utgjøre eller bidra til en forbrytelse eller tort;
 • er ulovlig, villedende, skadelig, hatsk, truende, mobbende, trakasserende, diskriminerende, krenkende mot personvern eller ytringsfrihet, nedverdigende mot andre mennesker (offentlig eller på annen måte), ærekrenkende eller pornografisk eller som inneholder nakenhet eller grafisk eller umotivert vold;
 • kommuniserer informasjon eller innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller kontraktsmessige eller betrodde forhold eller på annen måte krenker eller bryter andres rettigheter;
 • sender eller på annen måte publiserer uautorisert kommersiell kommunikasjon (for eksempel spam);
 • deltagelse i ulovlig flernivåmarkedsføring, som f.eks. pyramidespill;
 • innhenter påloggingsinformasjon eller tilgang til en konto som tilhører noen andre;
 • oppfordrer til eller legger ut personlig identifiserende informasjon fra andre brukere, eller bevisst innhenter informasjon fra mindreårige under 13 år;
 • tilslører annonsene vi betjener på nettstedet ditt;
 • bruker systemet automatisert, for eksempel ved hjelp av skript, roboter, nettedderkopper eller skrapere, til å sende meldinger, logge inn på kontoer eller innhente brukerinnhold eller -informasjon;
 • hindrer, forstyrrer, svekker eller skaper en uforholdsmessig byrde på tjenestene eller nettverkene våre eller tjenester som er tilkoblet våre tjenester;
 • forsøker å utgi seg for en annen person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, et medlem eller en Webs-ansatt, for å oppgi en falsk eller uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;
 • oppgir falsk personlig informasjon på nettstedsystemet eller oppretter en konto for andre enn seg selv uten tillatelse;
 • selger eller på annen måte overfører kontoen sin uten vår tillatelse;
 • skaper og opprettholder et nettsted som (i) viderekobler til et annet nettsted eller (ii) lagrer eller er vert for innhold som lastes eksternt fra andre nettsider;
 • laster opp virus eller annen ondsinnet kode;
 • bruker tjenestene å hyperlenke til innhold som ikke er tillatt på nettstedsystemet.
 • bidrar eller oppfordrer til brudd på disse bruksvilkårene;
 • kan knyttes til prostitusjon, eskorttjenester eller sexhandel, enten det er lovlig eller ikke.
9. Anti-spam

Hva er nettsøppel eller nettspam?

Nettsøppel/-spam er nettstedsider som er opprettet med den hensikt å manipulere søkemotorenes algoritmer for å endre rangeringen til et nettsted eller nettsider for bestemte søkeord eller -begreper, ofte med tanke på økonomisk vinning.

Webs tar spam og nettsøppel på alvor og vil ikke tolerere spam eller nettsøppel i noen form. Følgende praksis er IKKE TILLATT og er et brudd på Webs' bruksvilkår:

Innholdsspam: Webs tillater ikke at brukernettsteder eller nettsteder fylles med populære søkeord, f.eks. for økonomisk vinning.
Lenkespam: Webs tillater ikke at det etableres lenker til en side for utelukkende eller i hovedsak å øke sidens lenkebaserte poengsum.
Automatisk/programgenerert innhold: Webs tillater ikke innhold som har blitt generert gjennom programmering. Programmert innhold består av avsnitt med tilfeldig tekst som ikke gir mening for leseren, men som kan inneholde bestemte søkeord.
Søkeordbombing: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker søkeordbombing, en teknikk der nettstedene lastes opp med søkeord for å blåse opp nettstedets rangering.
Maskering: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker maskering, en teknikk der søkemotorene ser et annet innhold enn brukerne.
Fordekte Java-viderekoblinger: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker fordekte Javascript-viderekoblinger. Fordekte viderekoblinger er designet for å lure søkemotorene eller vise et annet innhold til menneskelige brukere enn det som vises til søkemotorer. Det er et brudd på Webs' bruksvilkår å bruke Javascript, meta-refresh eller andre teknologier for å viderekoble en bruker til en annen side med den hensikt å vise en annen side enn søkemotorens robot ser.
Døråpningssider: Webs tillater ikke markedsføring av nettsider som er opprettet utelukkende for å rangere høyt i søkemotorresultater for spesielle setninger der formålet er å deretter sende brukere til en annen side. I mange tilfeller er døråpningssider skrevet for å rangere høyt for en bestemt setning og deretter sende brukeren til en annen destinasjon.
Varemerkeinnhold: Webs tillater ikke bruk av andres varemerker i navnet, domenet, underdomenet eller i lenkede topptekster på nettstedet ditt.
Skjult tekst eller lenker: Webs tillater ikke skjuling av tekst eller lenker i innholdet for å manipulere søkemotorrangeringer. Dette anses villedende og er et brudd på Webs' generelle bruksvilkår.
Lenkeordninger: Webs tillater ikke lenker som har til hensikt å manipulere nettstedets rangering på en søkeresultatside. Brukersteder som benytter denne taktikken vil bli betraktet som en del av en lenkeordning og vil bli suspendert. Dette omfatter enhver opptreden som manipulerer lenker til nettstedet ditt eller utgående lenker fra nettstedet ditt. Manipulering av disse lenkene kan påvirke kvaliteten på søkeresultatene og er som sådan et brudd på Webs' generelle bruksvilkår.

Når du registrerer deg for en Webs-konto, samtykker du i at du ikke vil bruke kontoen til å sende spam, distribuere virus eller på annen måte misbruke tjenesten. Alle brukere av Webs' produkter, applikasjoner og tjenester er underlagt disse avtalevilkårene, som en del av Webs' generelle bruksvilkår.

Hvis Webs oppdager at en bruker bryter med denne avtalen, forbeholder vi oss retten til å umiddelbart suspendere brukeren. Hvis problemet vedvarer, forbeholder vi oss retten til å suspendere hele kontoen og nekte tilgang til alle Webs' produkter, applikasjoner og tjenester. I slike tilfeller sender vi en melding til den registrerte sekundære e-postadressen til nettstedets administrator.

Hvis du oppdager at en Webs-bruker bryter disse avtalene, kan du rapportere misbruket til Webs gjennom vår Rapporter misbruk- side.

10. Webs-merker; Maler

Webs' varemerker, logoer, tjenestemerker, bilder, varenavn og andre karakteristiske merkevarebyggende funksjoner som brukes i forbindelse med tjenestene er varemerker for Webs og kan ikke brukes uten tillatelse. Andre varemerker som vises på tjenestene våre tilhører sine respektive eiere. Webs forbeholder seg retten til legge ut gjeldende varsler om Webs' opphavsrett og varemerker for Webs og lenker til bruksvilkårene, personvernerklæringen og andre retningslinjer på nettstedet ditt. Alle meldinger og lenker vises konsekvent i en form og plassering som er bestemt av Webs. I forbindelse med denne avtalen er alle maler som tilbys av Webs opphavsrettsbeskyttet materiale og skal betraktes som en del av nettstedsystemet. Slike maler tilbys for bruk til Webs-brukere kun under en begrenset lisens og tilbys ikke for salg eller fri bruk. Slik lisensiering begrenser bruken av Webs-maler til nettsteder som Webs er vertstjeneste for. Webs-maler kan ikke overføres til eller ligge ute på en annen nettjener eller ISP (Internet Service Provider).

11. Brukerstøtte

Som nettstedskaper er du ansvarlig for å implementere og vedlikeholde all støtte for nettstedet, inkludert svare på spørsmål fra medlemmer og besøkende. Hvis du er nettstedskaper og har spørsmål med hensyn til kontoen din, kan du gå til vårt støttesenter og få svar på vanlige spørsmål eller besøke denne siden for å kontakte et medlem av kundestøtte.

12. Premium-tjeneste

Per i dag omfatter Premium-tjenester ulike alternativer nettstedetskapere har, for eksempel å fjerne annonser fra nettstedet, bruke et eget domenenavn, fjerne Webs-reklamer i form av lenker eller bilder og legge til mer lagringsplass og båndbredde. Aktuelle kategorier og priser på Premium-tjenester er beskrevet her. Alle priser kan endres fra tid til annen. Webs kan velge å midlertidig endre avgiftene for Premium-tjenester for reklameformål eller nye tjenester, og slike endringer trer umiddelbart i kraft når Webs legger ut midlertidige reklamekampanjer eller nye tjenester på nettstedsystemet. Eventuelle endringer i avgifter for Premium-tjenester som ikke er midlertidige eller salgsfremmende vil tre i kraft tretti (30) dager etter at vi gir deg varsel ved å poste slike endringer på nettstedsystemet. Endringene gjelder ikke tilbakevirkende for Premium-tjenester du har kjøpt. Med mindre noe annet er oppgitt er alle priser oppgitt i amerikanske dollar.

13. Andre betalte tjenester

I tillegg til Premium-tjenester kan du som nettstedskaper kjøpe andre betalte tjenester (samlet med Premium-tjenester og avanserte Premium-tjenester kalt "betalte tjenester"). Dette kan være en engangstransaksjon eller et løpende abonnement i forbindelse med en applikasjon eller tilleggstjenester. Slike betalte tjenester kan tilbys utelukkende av oss eller i samarbeid med applikasjonsutviklere, samarbeidspartnere eller forretningspartnere. Det kan hende at det blir fremlagt flere vilkår knyttet til et bestemt kjøp før du bekrefter en slik transaksjon. Slike tilleggsvilkår vil også gjelde for den transaksjonen.

Vær oppmerksom på at hvis du inngår en transaksjon med en tredjepart – for eksempel ved å kjøpe en vare gjennom et nettsted på nettstedsystemet – og dette medfører en disputt om varene eller tjenestene du har kjøpt, har vi ikke noe ansvar for varene eller tjenestene. Selv om vi kan gripe inn i tvister mellom brukere angående betalinger, har vi ingen plikt til å gjøre dette.

14. Betalinger

Du er ansvarlig for å betale alle avgifter og gjeldende skatter og gebyrer knyttet til de betalte tjenestene til rett tid og med et gyldig betalingsmiddel. Du gir Webs rett til å belaste kredittkortet, betalingskortet, debetkortet, PayPal-kontoen eller bankkontoen du har (heretter kalt "betalingsmiddel", "betalingsmåte" eller "betalingsmetode") for alle kostnader for kontoene dine hos Webs. Når du oppgir en betalingsmetode for oss, bekrefter du at du har lov til å bruke denne betalingsmetoden. Du kan også autorisere oss til å innhente og lagre informasjon om den, sammen med annen relatert transaksjonsinformasjon. Når du foretar et kjøp, gir du oss (og vår utpekte betalingsbehandler) tillatelse til å belaste hele beløpet til den betalingsmetoden du har valgt for transaksjonen. For Premium-tjenester tilbyr vi bare løpende innbetalinger; derfor samtykker du i at Webs automatisk kan belaste avgiften til betalingsmetoden din ved begynnelsen av hver abonnementsperiode. Hvis du for eksempel velger en Premium-tjeneste med en månedsplan, vil du bli fakturert hver måned på samme dato som da du klikket på "kjøp"-knappen. I tillegg kan vi tilby forhåndsbetaling av Premium-tjenester ("forhåndsbetalingsplan"). Hvis du velger en forhåndsbetalingsplan, vil betalingsmetoden din belastes den til enhver tid gjeldende avgiften for Premium-tjenesten på begynnelsen av hver fornyelsesperiode. For å bidra til å sikre kontinuitet i tjenestene og som en tjeneste for medlemmene vil vi, hvis fornyelsen kommer etter utløpsdatoen for kredittkortet ditt, automatisk oppdatere datoen før vi forsøker å gjennomføre fornyelsen.

Du erkjenner og godtar at kredittkortopplysninger og relatert fakturerings- og betalingsinformasjon som du oppgir til Webs kan deles med tredjeparter av Webs, for eksempel betalingsbehandlere og/eller kredittopplysningsbyråer, utelukkende i den hensikt å sjekke kreditt, utføre betaling til Webs og betjene kontoen din.

Hvis du betaler med kredittkort eller debetkort kan vi innhente en forhåndsgodkjenning fra utstederen av kortet for et beløp opp til det som gjelder for kjøpet. Vi vil fakturere kortet ditt på kjøpstidspunktet eller kort tid etterpå. Hvis du vil avbryte en transaksjon før den er utført, kan denne forhåndsgodkjenningen resultere i at pengene dine ikke blir tilgjengelige umiddelbart. Hvis du betaler med debetkort og betalingen resulterer i et overtrekksgebyr eller en annen avgift fra banken din, står du alene ansvarlig for denne avgiften. Du samtykker i å betale Webs alle kostnadene som påløper i forbindelse med kontoen din for alle betalingstjenester som du eller andre som bruker kontoen din benytter (inkludert barn, familie og venner), i samsvar med denne avtalen og eventuelle andre vilkår for betalte tjenester. Hvis betalingsmåten du bruker ikke fungerer eller kontoen er utløpt, gjelder følgende: (a) Du samtykker i å betale alle utestående beløp på kontoen din ved krav og kompensere oss for alle kostnader til tilbakeføringer, pengekrav, gebyrer, bøter, straffer og annet vi har tatt ansvar for (inkludert indirekte utgifter) som ble forårsaket av eller som oppstår på grunn av betalinger som du har autorisert eller godtatt. (b) Webs kan kreve inn avgifter som skyldes ved å bruke andre mekanismer for innkreving (dette kan omfatte å belaste andre betalingsmetoder som er registrert hos oss). (c ) Webs forbeholder seg retten til enten å suspendere eller stenge Premium-tjenestene dine eller kontoen din hos Webs, inkludert slette nettstedet ditt fra nettstedsystemet. Bortsett fra det som kan være fremsatt her, vil ingen avgifter som belastes kontoen din refunderes. Du samtykker i å melde eventuelle tvister vedrørende kostnader på kontoen din skriftlig til Webs innen tretti (30) dager etter en slik kostnad, ellers vil tvistesaken bortfalle, og kostnaden vil være endelig og kan ikke disputeres.

15. Skatter og avgifter

Du er ansvarlig for å betale alle statlige skatter og avgifter som pålegges gjennom din bruk av nettstedsystemet, inkludert, men ikke begrenset til, salg, bruk og merverdiavgift. Dersom det kreves skal du straks gi Webs adgang til de aktuelle kvitteringene og/eller sertifikatene som gjelder for slike pengeoverføringer så snart som praktisk mulig. I den grad Webs er forpliktet til å kreve inn slike skatter og avgifter, vil den gjeldende summen bli lagt til fakturaen.

16. Pengene tilbake-garanti

Premium-tjenester inkluderer en 30-dagers pengene tilbake-garanti. Hvis du er misfornøyd med tjenesten uansett grunn, vil du få full refusjon (minus registreringsavgift for domenenavn og foreldede kostnader) hvis du kansellerer de betalte tjenestene innen 30 dager etter aktivering av kontoen din. Den 30-dagers pengene tilbake-garantien gjelder IKKE for domenenavnregistrering eller andre betalte tjenester. Når du kjøper et domenenavn, er du eieren av dette, og det kan ikke "leveres tilbake".

17. Webs-poeng; Poengbutikk

Du kan kjøpe eller tjene poeng på nettstedsystemet ("Webs-poeng") som du kan løse inn for å motta ulike varer og tjenester gjennom vår nettbaserte poengbutikk ("poengbutikk"). Selv om vi kan bruke uttrykk som "kjøp", "kjøpe", "selge" og "bestille" når vi snakker om transaksjoner knyttet til Webs-poeng, overfører vi ikke noen eierandel i disse elementene. I stedet blir poengene lisensiert til deg. Derfor, når du kjøper eller får poeng, eier du ikke poengene; du mottar heller ikke noen begrenset rett til å bruke slike poeng i forbindelse med bestemte funksjoner og tjenester på nettstedsystemet, som for eksempel kjøp av ekstra lagringsplass. Vær oppmerksom på at kjøp av Webs-poeng ikke kan refunderes, og du kan ikke overføre eller selge Webs-poeng til noen. Vi kan endre kjøpesummen for Webs -poeng til enhver tid, samt måten du kan bruke eller overføre poeng på. Vi forbeholder oss også retten til å slutte å utstede Webs-poeng. Webs-poeng kan ikke innløses i noen sum penger eller pengeverdier fra oss, med mindre vi er enige om noe annet i skriftlig form. Hvis du lar en saldo med Webs-poeng stå ubrukt i lengre tid, kan vi innløse disse poengene ved å gi deg varer fra poengbutikken med tilsvarende verdi. Hvis kontoen din blir kansellert eller deaktivert, vil du miste eventuelle akkumulerte poeng.

18. Reklame på nettstedsystemet

Med mindre du abonnerer på en Premium-tjeneste (inkludert domenekjøp), har vi rett til å selge, kjøre og/eller betjene tredjepartsannonsering på nettstedet ditt. Hvis du er nettstedskaper kan du plassere annen reklame på nettstedet enn Google AdSense. Hvis du betaler avgiften for Premium-tjenester og fjerner annonsering fra oss, kan du derimot plassere Google AdSense-annonser på nettstedet ditt. Webs kan etablere generelle retningslinjer rundt driften av egne annonser ("annonseregler"). Når de vedtas vil slike annonseregler lenkes til og inkluderes som referanse i denne avtalen og kan endres fra tid til annen. DU SAMTYKKER I AT WEBS IKKE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM RESULTAT AV NOEN FORM FOR INTERAKSJON ELLER KONTAKT MED ANNONSØRER ELLER SOM FØLGE AV AT SLIKE ANNONSØRER FÅR OPPTRE PÅ NETTSTEDET DITT. Webs forbeholder seg retten til å inkludere reklamelenker på nettstedet ditt uten kostnader for Webs, med mindre du betaler gjeldende avgifter for Premium-tjenester som fjerner reklamelenker. Fjerning av reklamelenker omfatter ikke fjerning av påkrevde juridiske merknader fra Webs og lenker til Webs' bruksvilkår, personvernerklæring og retningslinjer eller uttalelser som indikerer at Webs bruker Webs ID for autentisering ved innlogging av nettstedetets medlemmer.

19. Retningslinjer for Webs-plattformen

Webs forbeholder seg retten til å deaktivere medlemskonti som er inaktive i mer enn 90 dager. I fremtiden kan vi begrense antall gratis nettsteder en nettstedskaper kan lage og kan pålegge ulike restriksjoner vedrørende båndbredde, lagring eller annen bruk enn det som tilbys per i dag. I tillegg:

 • Du kan ikke bruke ukvemsord eller andres varemerker i navnet, domenet eller underdomenet på nettstedet ditt.
 • For å kjøre Google AdSense-annonser og/eller fjerne reklame eller salgsfremmende innhold vi legger ut på nettstedet ditt må du kjøpe en Premium-tjeneste.
 • Du kan ikke redigere eller fjerne Webs-lenken nederst på nettstedet ditt, med mindre du kjøper en Premium-tjeneste.
 • Du kan ikke gjøre noe for å fjerne, skjule eller endre utseendet på reklame Webs legger ut på nettstedet ditt.
 • Webs ID-lenken kan ikke redigeres og må være tilgjengelig på sidene for inn- og utlogging på nettstedet ditt.
 • Webs' bruksvilkår kan ikke redigeres og må være tilgjengelige på registreringssiden på nettstedet ditt.
20. Brudd på opphavsrett

Du kan ikke på noen måte legge til, endre, distribuere eller reprodusere opphavsrettslig materiale, varemerker eller annen fortrolig informasjon som tilhører andre uten å innhente skriftlig tillatelse fra opphavspersonen. Vi har som prinsipp å reagere på tydelige meldinger om påståtte brudd på opphavsretten som er i samsvar med Digital Millennium Copyright Act av 1998 ("DMCA"). I tillegg vil vi straks uten varsel terminere medlemskapsprivilegiene til personer som vi fastslår har brutt med slike retningslinjer ved gjentatte anledninger. Hvis du er opphavsrettsinnehaver og mener at innhold lagret på nettstedsystemet vårt krenker opphavsretten din, kan du sende en melding i henhold til DMCA ved å oppgi følgende informasjon til vår Copyright Agent i skriftlig form:

 • en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
 • en beskrivelse av det opphavsrettslige arbeidet som du hevder har blitt krenket;
 • en beskrivelse av hvor materialet som du hevder er krenkende ligger på tjenestene våre, for eksempel ved å oppgi nettadressene til innholdet;
 • adressen din, telefonnummeret ditt og e-postadressen din;
 • en skriftlig erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, vedkommendes agent eller loven;
 • en erklæring fra deg, opprettet under ed, om at ovennevnte opplysninger er nøyaktige og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren.

Den raskeste måten å nå vår Copyright Agent på når du vil melde om et brudd på opphavsretten, er å fylle ut og sende inn dette skjemaet: Automatisk DMCA-varsel. Hvis du foretrekker det kan du også sende et DMCA-varsel til vår Copyright Agent på følgende adresse: Webs, Attention: Copyright Agent, 1100 Wayne Avenue, Suite 801, Silver Spring, MD 20910.

Som nettstedskaper samtykker du i å ha retningslinjer for å fjerne innhold som krenker opphavsretten og stenge tilgangen for de som gjentatte ganger bryter retningslinjene til DMCA. I tillegg samtykker du i omgående (og i alle tilfeller senest 24 timer) å reagere på skriftlig varsel fra opphavsrettshavere (inkludert eventuelle merknader videresendt til deg fra Webs) om at angitt innhold på et nettsted som du kontrollerer krenker tredjeparts rettigheter (inkludert opphavsrett), forutsatt at varselet i vesentlig grad samsvarer med kravene i DMCA. Hvis du mottar en innsigelse fra den aktuelle brukeren som instruerer deg om å erstatte det angivelig krenkende innholdet, godtar du å overholde dette raskt i en grad som lover og forskrifter krever og å videresende en kopi til Webs. Webs kan fjerne ethvert angivelig krenkende innhold uten ansvar overfor deg eller brukeren som la ut slikt innhold. I alle slike saker anbefaler vi sterkt at du rådfører deg med en advokat for å bekrefte dine forpliktelser i henhold til DMCA og andre gjeldende lover og forskrifter. Du er eneansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter i forbindelse med nettstedet ditt.

21. Dine underdomener på nettstedet

Når du oppretter nettstedet ditt, gir Webs deg fleksibilitet til å velge et eget underdomene for nettstedet ditt (f.eks. "utvikler" i eksempelet: https://utvikler.webs.com) ("nettstedetets underdomene"). Webs beholder eierskapet til underdomenet på nettstedet ditt og gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar, fritt oppsigelig lisens til utelukkende å bruke nettstedets underdomene på nettstedsystemet. Underdomenet du velger til nettstedet ditt og kontoen din kan ikke overføres til andre. Du vil alene være ansvarlig for all aktivitet som skjer på dette nettstedets underdomene og kontoen din. Til enhver tid kan du derimot oppgradere kontoen din og kjøpe ditt eget tilpassede domenenavn.

22. Webs-kommunikasjon

Vi har som prinsipp å sende meldinger til deg – enten slike meldinger er pålagt ved lov eller er for tjenesterelaterte formål – på e-post eller i annen skriftlig form, f.eks. som brev eller gjennom en tydelig posting varselet på nettstedet vårt. Hvordan kommunikasjonen finner sted, avgjøres etter Webs' eget skjønn. Ved å oppgi e-postadressen din til Webs samtykker du i at vi kan bruke e-postadressen til å sende deg tjenesterelaterte meldinger – inkludert eventuelle varsler som kreves av loven – i stedet for å kommunisere gjennom vanlig post. Vi kan også bruke e-postadressen din til å sende deg andre meldinger, for eksempel oppdateringer, brukerkommunikasjon, nyhetsbrev, endringer i funksjonene til tjenesten eller tilbud fra Webs. Hvis du ikke ønsker å motta bestemte typer e-postmeldinger, kan du melde deg av ved å kontakte kundestøtte. Avmeldingen kan hindre deg fra å motta verdifulle meldinger om oppdateringer, forbedringer eller tilbud og kommunikasjon fra andre brukere. Webs forbeholder seg retten til å sende deg meldinger om kontoen din selv om du melder deg av alle frivillige e-postvarsler.

23. Tredjeparts innhold og interaksjon; Tredjeparts nettsteder

Du samtykker i å overholde lisensen og restriksjoner som gjelder for hvert element av innhold du legger ut, kopierer, får tilgang til og bruker. Du forstår at du ved hjelp av nettstedsystemet kan bli utsatt for innhold som er støtende eller uanstendig, samt at du bruker nettstedsystemet på egen risiko. Innhold fra andre brukere eller tredjeparter gjøres tilgjengelig for deg gjennom nettstedene og nettstedsystemet. At slikt innhold finnes på nettstedsystemet innebærer ikke at vi har noen form for tilknytning til eller anbefaler slikt innhold. Fordi Webs ikke kontrollerer alt innhold, samtykker du i at Webs ikke er ansvarlig for slikt innhold. Dette inkluderer, uten begrensning, enhver form for reklame og informasjon om tredjeparts produkter eller tjenester, samt nøyaktigheten, integriteten, kvaliteten, lovligheten, nytteverdien, sikkerheten og de immaterielle rettighetene rundt slikt innhold. Dine interaksjoner med andre brukere og tredjeparter på nettstedsystemet, inkludert betaling og levering av varer eller tjenester, samt eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier og fremstillinger i forbindelse med slik samhandling, skjer utelukkende mellom deg og brukeren eller den aktuelle tredjeparten. Som med all nettbasert samhandling anbefaler vi deg sterkt at du viser forsiktighet og bruker god dømmekraft. Du samtykker i at Webs ikke er ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av slike forretninger eller for eventuelle andre brukeres eller tredjeparters bruk eller utlevering av din personlige informasjon. Hvis det oppstår en tvist mellom deg og en tredjepart (herunder enhver bruker), er ikke Webs forpliktet til å involvere seg i saken. Du frigir Webs og selskapets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og etterfølgere fra krav og skader av alle slag som følger av eller relateres til eventuelle konflikter med andre brukere og tredjeparter. Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code Section 1542, som fastslår: "En generell frigivelse omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker at eksisterer i sin favør på tidspunktet frigivelsen utføres som – dersom de er kjent av vedkommende – i vesentlig grad måtte ha påvirket hans oppgjør med skyldneren." Hvis du ikke er bosatt i California, frafaller du alle statlige vedtekter med tilsvarende ordlyd og effekt.

I tillegg kan Webs, nettstedetskapere, brukere eller tredjeparter ha hyperlenker på nettstedsystemet eller nettstedene sine – eller en annen form for viderelenking eller omdirigering av tilkoblingen din – til andre nettsteder ("tredjeparts nettsteder" eller "tredjepartsnettsteder"). Lenker til disse tredjepartsnettstedene er utelukkende for praktiske formål og betyr på ingen måte at en slik lenke på nettstedsystemet eller et hvilket som helst nettsted antyder at vi har en tilknytning til eller støtter opp om det lenkede nettstedet, forretningspraksisen deres (inkludert personvernerklæringen deres) eller informasjonen du finner hos dem. Webs fraskriver seg ethvert ansvar for nøyaktigheten, kvaliteten, lovligheten, naturen, tilgjengeligheten eller påliteligheten til tredjepartsnettsteder det lenkes til fra eller gjennom nettstedsystemet. TILGANG TIL OG BRUK AV TREDJEPARTS NETTSTEDER – INKLUDERT INFORMASJON, MATERIALE, PRODUKTER, OG TJENESTER PÅ TREDJEPARTS NETTSTEDER ELLER SOM GJØRES TILGJENGELIG GJENNOM TREDJEPARTS NETTSTEDER – SKJER FULLT UT PÅ DITT EGET ANSVAR.

24. Sikkerheten til informasjonen din

Vi bryr oss om privatlivet til brukerne våre. Klikk her for å se personvernerklæringen vår. Opplysningene dine kan bli lagret og behandlet i alle land der Webs og selskapets tjenesteleverandører har lokaler og fasiliteter, inkludert utenfor EU. I denne forbindelse, eller der formålet er å dele eller fremlegge data og opplysninger i henhold til denne avtalen, forbeholder Webs seg retten til å overføre opplysninger utenfor landet ditt. Ved å bruke tjenestene, samtykker du i at du godtar enhver slik overføring av informasjon utenfor landet du befinner deg i.

25. Skadesløsholdelse

Du godtar å beskytte, forsvare og holde skadesløs Vista Netherlands B.V., deres datterselskaper, samarbeidspartnere og tilknyttede selskaper ("Vistaprint"), samt deres respektive ledere, agenter, sammerkingspartnere og andre partnere, ansatte og tredjeparts tilbydere av betalte tjenester fra og mot enhver form for krav, tap, skade, kostnad eller skyld (inkludert rimelige advokathonorarer) som følge av eller i forbindelse med

 • alt innhold du sender, legger ut, overfører eller gjør tilgjengelig gjennom nettstedsystemet;
 • din bruk eller misbruk av tjenestene;
 • tilkoblingen din til tjenestene;
 • ditt brudd eller påstått brudd på denne avtalen; eller
 • din overtredelse av rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter) tilhørende en tredjepart.

Webs forbeholder seg retten til, på din bekostning, å påta seg å forsvare og styre saker der du er pålagt å beskytte oss, og du samtykker i å samarbeide med vårt forsvar av disse kravene. Du forplikter deg til ikke å inngå forlik eller på annen måte avslutte en sak uten skriftlig samtykke fra Webs. Webs vil bruke alle rimelige metoder for å varsle deg om slike krav, tiltak eller prosedyrer når de blir kjent med dem.

26. Ansvarsfraskrivelse

DIN BRUK AV NETTSTEDSYSTEMET OG ALT AV NETTSTEDKODER, PLATTFORMKODER, API-ER, APPLIKASJONER, TJENESTER, TREDJEPARTERS PROGRAMVARE OG INNHOLD (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) SKJER PÅ EGET ANSVAR OG EGEN RISIKO. NETTSTEDSYSTEMET OG ALT AV NETTSTEDKODE, PLATTFORMKODE, APPLIKASJONER, TJENESTER, TREDJEPARTS PROGRAMVARE OG INNHOLD (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) LEVERES "SOM DE ER" OG "SOM GJORT TILGJENGELIG". VISTAPRINT OG SELSKAPETS ETTERFØLGERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ENTREPRENØRER, ANSATTE, LEVERANDØRER, LISENSIERTE PARTNERE, SAMARBEIDSPARTNERE OG AGENTER FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE DIREKTE OG INDIREKTE GARANTIER OG VILKÅR AV ALLE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, YTELSE, SYSTEMINTEGRASJON, BRUK UTEN INNBLANDING OG IKKE-KRENKELSE.

VISTAPRINT OG SELSKAPETS ETTERFØLGERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ENTREPRENØRER, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, LEVERANDØRER, LISENSIERTE PARTNERE, SAMARBEIDSPARTNERE OG AGENTER FRASIER SEG ENHVER GARANTI OM AT NETTSTEDENE ELLER ALT AV NETTSTEDKODER, PLATTFORMKODER, API-ER, APPLIKASJONER, TJENESTER, TREDJEPARTERS PROGRAMVARE OG INNHOLD (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) VIL MØTE ØNSKENE OG KRAVENE DINE ELLER VÆRE UTEN AVBRYTELSER, BETIMELIGE, SIKRE OG FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDSYSTEMET ELLER SERVEREN SOM GJØR NETTSTEDER TILGJENGELIGE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER . VISTAPRINT GIR INGEN GARANTI VEDRØRENDE (A) ANTALLET, TIMINGEN OG LEVERINGEN AV KLIKK ELLER VISNINGER MED HENSYN TIL INNHOLD (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) ELLER REKLAME PÅ NETTSTEDSYSTEMET ELLER NETTSTEDENE DINE; (B) VOLUMET OG KVALITETEN PÅ TRAFIKK TIL NETTSTEDET DITT; ELLER (C) KOMPATIBILITETEN TIL KODEN DIN ELLER ANNEN KODE MED WEBS-TEKNOLOGI.

MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE INNHENTES GJENNOM BRUK AV TJENESTENE OG ALT AV NETTSTEDKODER, PLATTFORMKODER, API-ER, APPLIKASJONER, TJENESTER, TREDJEPARTS PROGRAMVARE OG INNHOLD (INKLUDERT TREDJEPARTSINNHOLD) SKJER PÅ EGET ANSVAR, OG DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER ANDRE ENHETER OG TAP AV DATA SOM FØLGER AV NEDLASTING AV SLIKT MATERIALE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM INNHENTES AV DEG FRA WEBS ELLER SELSKAPETS ETTERFØLGERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ENTREPRENØRER, ANSATTE, LEVERANDØRER, LISENSIERTE PARTNERE, PARTNERE ELLER AGENTER GJENNOM ELLER FRA NETTSTEDENE VIL INNEBÆRE NOEN FORM FOR GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER NEVNT I VILKÅRENE.

VISTAPRINT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN BRUKERES ELLER APPLIKASJONSUTVIKLERES OPPTREDEN PÅ NETTSTEDENE, PLATTFORMEN, APPLIKASJONENE ELLER NETTSTEDENE.

27. Ansvarsbegrensning

DU ENIG I AT UNDER INGEN JURIDISK FORSKRIFT ELLER TEORI – INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UAKTSOMHET – SKAL VISTAPRINT ELLER SELSKAPETS ETTERFØLGERE, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ENTREPRENØRER, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, LEVERANDØRER, LISENSIERTE PARTNERE, PARTNERE ELLER REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG FOR (A) STRAFFERETTSLIGE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER – INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL – TAP AV INNTEKT, FORRETNINGER ELLER FORTJENESTE, GOODWILL, BRUKERE, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM WEBS HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN ELLER DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE BRUK AV TJENESTENE, ET NETTSTED ELLER EN PLATTFORM; ELLER (B) SKADER SOM FØLGER AV ELLER KAN RELATERES TIL DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV VÅRE RETNINGSLINJER (SAMLET FOR ALLE POTENSIELLE KRAV FRA DIN SIDE) UTOVER DET SOM ER STØRST AV (i) $100 OG (ii) TOTALBELØPET BETALT TIL WEBS AV DEG DE SISTE TOLV MÅNEDENE UMIDDELBART FØR FØRSTE VARSEL OM ET KRAV.

DISSE BEGRENSNINGER GJELDER OGSÅ MED HENSYN TIL SKADER PÅLØPT PÅ GRUNN AV PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM SELGES ELLER TILBYS PÅ TREDJEPARTSNETTSTEDER OG TILSVARENDE AV EN ANNEN TREDJEPART ENN VISTAPRINT (INKLUDERT APPLIKASJONSUTVIKLERE) OG MOTTATT AV DEG GJENNOM – ELLER ANNONSERT PÅ – NETTSTEDSYSTEMET ELLER PÅ NETTSTEDENE TIL EN TREDJEPART.

ENKELTE LANDS LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ STILLTIENDE GARANTIER ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV BESTEMTE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER I LANDET DITT, KAN DET VÆRE AT NOEN ELLER ALLE ANSVARSFRASKRIVELSENE, UNNTAKENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA FLERE RETTIGHETER ENN DE SOM ER NEVNT. ANSVARSBEGRENSNINGENE ELLER GARANTIFRASKRIVELSENE, REMEDIENE ELLER ANSVARET SOM NEVNES I DENNE AVTALEN GJELDER FOR DEG SÅ LANGT SLIKE BEGRENSNINGER ER TILLATT I HENHOLD TIL LOVENE I JURISDIKSJONEN DU BEFINNER DEG I.

28. Endringer i Webs-tjenestene

Webs forbeholder seg retten til enhver tid (og fra tid til annen) å endre, suspendere eller avslutte Webs-tjenestene eller deler av dem, med eller uten varsel. Webs vil ikke være ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for noen form for endring, suspensjon eller opphør av tjenestene.

29. Endringer

Vi kan endre, modifisere, revidere, legge til eller fjerne deler av denne avtalen og retningslinjer når som helst og uten varsel til deg ved å legge ut en revidert versjon på www.webs.com eller andre steder på nettstedsystemet. Den reviderte utgaven vil tre i kraft i det øyeblikket den er lagt ut. Les denne avtalen og retningslinjene våre jevnlig for å få med deg eventuelle endringer. Om du fortsetter med å bruke nettstedsystemet eller nettstedene våre etter en kunngjøring av endringene, utgjør dette en bindende aksept av disse endringene. Vi endret sist denne avtalen datoen som er angitt ovenfor. Hvis den reviderte versjonen omfatter en vesentlig endring, vil den tre i kraft for en eksisterende bruker på det tidligste av disse: (a) Den datoen du godtar den. (b) 30 dager etter at vesentlige endringer først legges ut på www.webs.com eller andre steder på nettstedsystemet. Den reviderte versjonen vil gjelde for deg umiddelbart hvis du er en bruker som registrerer deg eller bruker nettstedsystemet for første gang når den reviderte versjonen er publisert.

30. Varighet og oppsigelse

Denne avtale gjelder i sin fulle kraft og effekt, med mindre – og fram til – kontoen din blir avsluttet, som angitt her. Du kan avslutte kontoen din og bruken av nettstedsystemet til enhver tid og av enhver årsak – eller uten en bestemt årsak. Webs har rett til – etter eget skjønn og uansett grunn – å (i) slette, deaktivere eller stenge kontoen din, blokkere e-post eller IP-adresse eller på annen måte avslutte din tilgang til eller bruk av nettstedsystemet eller et hvilket som helst nettsted; (ii) ta bort innhold på et hvilket som helst nettsted eller hvor som helst på nettstedsystemet; eller (iii) stenge et nettsted, med eller uten forvarsel, og uten ansvar av noe slag overfor deg.

Hvis du avslutte kontoen din, vil vi ikke ha noen forpliktelse til å refundere penger du har betalt, bortsett fra når dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov.

31. Resultatene av terminering

Når kontoen din deaktiveres blir denne avtalen terminert, og tilgangsrettighetene du har til nettstedsystemet og andre nettsteder vil umiddelbart opphøre å eksistere. Hvis du har innhold du ønsker å slette fra nettstedsystemet, kan du slette det ved å gå til hvert av nettstedene du har bidratt til. Webs er ikke ansvarlig for sletting av innhold på dine vegne, og Webs vil ikke ha noen plikt til å hjelpe deg med å flytte over data eller selve nettstedet ditt fra nettstedsystemet. Merk at selv om innholdet er slettet fra Webs' aktive servere, kan det forbli i arkivene våre (selv om vi ikke har noen plikt til å arkivere eller sikkerhetskopiere innholdet ditt). Webs vil ikke ha noen plikt til å refundere eventuelle avgifter for betalte tjenester.

32. Overlevelsesklausul

Bestemmelsene i de følgende punktene vil overleve et opphør av denne avtalen uansett årsak: Punkt 2, 4-9, 11-20, 22-26 og 29-34.

33. Lov og voldgift

Denne avtalen skal reguleres av lovgivningen i delstaten Maryland uten at den påvirker prinsipper som kan legge til rette for anvendelse av loven i en annen jurisdiksjon. Du samtykker i å være underlagt den personlige jurisdiksjonen til de statlige domstolene og de føderale domstolene i staten Maryland i den hensikt å behandle alle slike krav eller tvister. Krav eller tvister i forbindelse med denne avtalen skal løses på en kostnadseffektiv måte gjennom bindende uteblivelsesbasert voldgift og må være igangsatt innen tretti (30) dager etter at de oppstår, ellers vil saken anses som foreldet. Meklingen skal initieres gjennom en etablert alternativ tilbyder av tvisteløsninger som er gjensidig avtalt mellom partene. Den alternative tilbyderen av tvisteløsninger og partene må overholde følgende regler: (a) Meklingen skal foregå via telefon eller Internett og/eller utelukkende være skriftlig basert, og den spesifikke måten velges av parten som har initiert voldgift. (b) Voldgift skal ikke innebære at noen av partene eller vitner må møte opp personlig, med mindre noe annet er gjensidig avtalt mellom partene. (c) Enhver mekleravsigelse kan legges fram for en hvilken som helst pågjeldende domstol. Uavhengig av det foregående kan vi i visse tilfeller søke rettslig eller annen rimelig erstatning for å beskytte våre immaterielle rettigheter i en domstol med pågjeldende jurisdiksjon.

34. USAs eksportkontroll

Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og regler om eksport og videreeksport, inkludert Export Administration Regulations ("EAR") fra det amerikanske Department of Commerce, handelssanksjoner og økonomiske sanksjoner som administreres av finansdepartementets Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), og International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som administreres av Department of State. Du godtar at du ikke vil – hverken direkte eller indirekte – selge, eksportere, videreeksportere, overføre, viderekoble eller på annen måte avhende noen form for produkter, programvare eller teknologi (inkludert produkter som stammer fra eller er basert på slik programvare eller teknologi) du mottar fra Webs i henhold til denne avtalen til noen destinasjon, enhet eller person som er forbudt ifølge lover og forskrifter i USA uten først å ha innhentet tillatelse fra de pågjeldende offentlige myndighetene, som påkrevd av disse lovene og forskriftene. Du godtar å beskytte Webs, i den grad loven tillater det, fra og mot bøter eller straffer som kan oppstå som følge av at du bryter denne bestemmelsen. Denne klausulen om eksportkontroll skal overleve opphør eller oppsigelse av denne avtalen.

35. Generelt

Du samtykker i å overholde alle retningslinjer som gjelder for Webs og nettstedsystemet, samt de som gjelder for våre tredjepartsleverandører av betalte tjenester, hvis retningslinjer enten er lagt ut på nettstedsystemet eller finnes som en lenke i disse bruksvilkårene. I tillegg samtykker du i å overholde alle gjeldende lover. Dersom Webs svikter i å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, utgjør ikke dette en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig av en domstol med pågjeldende jurisdiksjon, samtykker partene likevel i at domstolen skal prøve å oppfylle de intensjonene som reflekteres i bestemmelsen for partene, og de andre bestemmelsene i denne avtalen vil fortsatt gjelde i full kraft. Kontoene dine er ikke overførbare. Partene er uavhengige kontraktører med hensyn til hverandre. Du kan ikke delegere pliktene du har i henhold til denne avtalen eller overdra denne avtalen, hverken helt eller delvis. Webs kan overdra denne avtalen helt eller delvis etter eget forgodtbefinnende uten ditt samtykke og uten forvarsel. Enhver uautorisert bruk av Webs' datasystem er et brudd på denne avtalen og på bestemte føderale og statlige lover. Dette omfatter uten begrensning Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030, ff.), § 3-805 og § 3-805.1 av Maryland Criminal Law Code og § 14-3001, § 14-3002 og § 14-3003 i Maryland Commercial Law Code. Slike brudd kan medføre at du og dine agenter vil utsettes for sivile og strafferettslige sanksjoner. Denne avtalen, inkludert lenker til vilkårene til tredjepartsleverandører av betalte tjenester, utgjør hele avtalen mellom deg og Webs og styrer din bruk av nettstedsystemet. Den erstatter alle tidligere avtaler (både skriftlige og muntlige) mellom deg og Webs om det gjeldende temaet. De andre brukerne av nettstedsystemet anses som tredjeparts begunstigede når det gjelder forpliktelsene du har i henhold til denne avtalen. En part vil ikke være ansvarlig for mislighold eller forsinkelser og svekket ytelse (bortsett fra for forpliktelser vedrørende innbetaling av penger) som er forårsaket av tilfeller som ligger utenfor partenes rimelige kontroll. Dette omfatter – men er ikke begrenset til – forhold som krig og konfliktsituasjoner, revolusjoner, opprør, sivil ulydighet, nasjonale krisesituasjoner, epidemier, branner, flommer, jordskjelv, naturkrefter, eksplosjoner, handelsblokader eller en hvilken som helst force majeure. Ingenting i denne avtalen skal hindre oss fra å følge loven og gjeldende forskrifter.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 25 mai 2018

Webs er en tjeneste for bygging av nettsteder og hostingtjeneste som tilbys på https://www.webs.com og https://www.freewebs.com, og direkte tilknyttede domener, widgets, verktøy, tjenester og applikasjoner som drives av Webs (samlet kalt "Webs " eller "tjenester "). Personvern på Internett er svært viktig for oss. Vi bestreber oss på å gjøre opplevelsen din på nettet tilfredsstillende og trygg.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi innhenter fra brukerne våre og hvordan vi benytter oss av den. Ved å bruke eller få tilgang til tjenestene våre, aksepterer du de retningslinjene og rutinene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. (Begreper som ikke er direkte definert her, har den betydningen som er angitt i våre Bruksvilkår).

Webs er ikke ment for personer under 16 år. Hvis du er under 16 år, kan du ikke registrere deg på Webs.

Hva slags informasjon innhenter Webs?

Webs innhenter og lagrer tre typer informasjon om brukere som er underlagt personvernerklæringen:


 • Informasjon brukerne oppgir til oss:
  Dette er frivillige opplysninger fra deg når du oppretter en konto på Webs eller gjennom bruken av tjenestene, slik som navnet, fødselsdatoen, stedet og e-postadressen du oppgir under registreringen, innhold du legger ut og betalingsinformasjon du oppgir ved kjøp. Du må være oppmerksom på at når du logger deg inn på Webs eller legger ut innhold, er ikke informasjonen anonym for oss.
 • Informasjon vi innhenter når du samhandler med Webs:
  Vi holder rede på det du foretar deg på Webs, for eksempel legger til en venn, legger til en applikasjon eller legger ut innhold. Når du bruker tjenestene våre, kan vi dessuten innhente informasjon om metoden du bruker for å få tilgang (for eksempel maskinvare- og programvareattributter), plassering, IP-adresse og sider du besøker. I tillegg lagrer vi bestemt informasjon fra nettleseren ved hjelp av "informasjonskapsler". (Se avsnittet "Hva er informasjonskapsler?" for å få vite mer om informasjonskapsler)
 • Informasjon vi mottar fra tredjeparter:
  Vi eier eller driver ikke tredjepartsapplikasjoner, brukernettsteder og andre tjenester som tilbys deg og som du kan bruke eller samhandle med gjennom Webs (samlet kalt "Webs-tilrettelagte" applikasjoner, nettsteder og tjenester). Når du besøker, bruker eller samhandler med Webs-tilrettelagte applikasjoner, nettsteder eller tjenester, vil vi motta informasjon fra dem, inkludert informasjon om handlinger du foretar deg og innhold du legger ut på applikasjonen, nettstedet eller tjenesten.
Hvorfor innhenter Webs informasjon om meg?

Webs samler inn informasjon for å gi en sikker, effektiv og tilpasset kundeopplevelse. Informasjonen lar oss bedre å skreddersy innholdet vårt til brukerens behov og hjelpe oss å forstå demografien til publikumet vårt. Webs kan bruke noe av denne informasjonen til å kontakte deg, personlig tilpasse innholdet og annonsene du ser, forbedre tjenestene våre, drive forskning, samt å gi anonyme rapporter til kunder. Vi beholder denne informasjonen kun så lenge som nødvendig for det formålet den ble oppgitt for eller fordi loven påkrever oss å oppbevare den.

Hvordan vil nettsteder og applikasjoner på Webs behandle informasjonen min?

Som nevnt ovenfor eier eller driver vi ikke Webs-tilrettelagte applikasjoner, nettsteder og tjenester. Vi tar skritt for å sikre at tilbydere av Webs-tilrettelagte applikasjoner, nettsteder og tjenester bruker informasjonen du deler på Webs på en måte som er forenlig med personverninnstillingene og vilkårene i denne personvernerklæringen, men vi kan ikke garantere at de vil følge våre regler. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med personverninnstillingene for kontoen din, samt innstillingene og retningslinjene til applikasjoner, nettsteder og tjenester som du besøker, legger til eller bruker på Webs. Her er noen konkrete ting å huske på:

 • Når du besøker eller blir medlem av et nettsted på Webs, kan nettstedskaperen og dennes autoriserte representanter og administratorer – samt eventuelle applikasjonsutvikler som har applikasjoner som kjøres på dette nettstedet – få tilgang til innholdet og informasjonen du oppgir i registreringsprosessen (inkludert e-postadresse) og andre interaksjoner med nettstedet.
 • Ved å legge til eller bruke en applikasjon eller en tjeneste levert av en av våre samarbeidspartnere eller forretningspartnere, kan den respektive applikasjonsutvikleren, agent eller forretningspartneren og dennes autoriserte representanter få tilgang til informasjonen du oppgir i samspill med applikasjonen eller tjenesten.
 • Selv om enkelte kategorier av profilinformasjon (for eksempel fødselsdato) har personverninnstillinger, blir andre (for eksempel navn, kjønn, profilbilde, geografisk område, venneliste, liste over nettsteder du har registrert deg på) ansett som offentlig tilgjengelig og er ikke tilknyttet noen personverninnstillinger.
 • Selv etter at du har fjernet informasjon fra profilen din eller slettet kontoen din, kan kopier av denne informasjonen forbli synlig andre steder, for eksempel fordi den har blitt delt med andre, distribuert på en annen måte i henhold til personverninnstillingene eller personverninnstillingene for nettstedet eller applikasjonen du har brukt eller har blitt kopiert eller lagret av andre brukere.
 • Visse typer kommunikasjon du sender til andre brukere kan ikke fjernes, for eksempel meldinger.
 • Når du legger ut informasjon på et nettsted, er denne informasjonen underlagt dette nettstedets personverninnstillinger og personvernerklæring, og disse kan endres fra tid til annen.
 • Offentlig tilgjengelig informasjon kan nås av alle på Internett, inkludert tredjeparts søkemotorer som kan indeksere, mellomlagre og lagre denne informasjonen.

Du bør alltid lese og vurdere retningslinjene til tredjeparts nettsteder, applikasjoner og tjenester for å sikre at du er komfortabel med hvordan de bruker informasjonen du deler med dem. All informasjon du deler med dem er på egen risiko. Hvis du finner en applikasjon, et nettsted eller en tjeneste som bryter med reglene våre, bør du rapportere det til oss ved hjelp av dette automatiserte skjemaet, og vi forbeholder oss retten til å iverksette de tiltakene vi mener er best, uten å påta oss noe ansvar for eller forpliktelse på å gjøre det.

Hva er informasjonskapsler?

Webs kan plassere en tekstfil kalt en "informasjonskapsel" i nettleserfilene til datamaskinen. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å gjøre Webs enklere å bruke, gjøre annonseringen bedre og å beskytte både deg og Webs. For eksempel kan en informasjonskapsel brukes til å lagre eller "huske" medlemmers påloggingsinformasjon (men ikke passordet), slik at du ikke manuelt trenger å logge deg inn på nettstedet ved hvert besøk. Du kan fjerne eller blokkere informasjonskapsler ved hjelp av innstillingene i nettleseren din, men i noen tilfeller kan dette påvirke muligheten til å bruke enkelte av tjenestene våre.

Våre annonsører og partnere kan også sette opp informasjonskapsler gjennom tjenestene våre. Se punktet "Hva med tredjepartsannonsører og -lenker?" for mer informasjon.

Hva med tredjepartsannonsører og -lenker?

Når Webs tilbyr reklameplass, kan en tredjepartsannonsør plassere eller gjenkjenne en unik informasjonskapsel på nettleseren din. I tillegg kan enkelte lenker fra Webs lede til nettsteder som drives av andre selskaper. Selv om disse nettstedene og annonsene også kan inneholde navnet vårt eller logoen vår, er de ikke drevet eller vedlikeholdt av oss. Vi kontrollerer ikke disse informasjonskapslene, og brukere av Webs-tjenestene bør sjekke personvernerklæringen til den aktuelle leverandøren for å forstå hvorvidt og hvordan denne bruker informasjonskapsler. Webs er ikke ansvarlig for nettsteder som drives av tredjeparter som det lenkes til fra noen av nettstedene våre.

Annonser som vises på dette nettstedet, Webs og nettsteder som drives av Webs blir levert til deg av Google Ad Manager, Doubleclick eller andre annonsepartnere. Informasjon om besøkene dine på dette nettstedet, for eksempel hvor mange ganger du har sett en annonse (men ikke navn, adresse eller annen personlig informasjon), brukes til å vise annonser til deg. Hvis du vil ha mer informasjon om disse partnerne, informasjonskapslene deres og hvordan du kan "avmelde" deg kan du følge lenkene nedenfor.

Hvor sikker er informasjonen min?

Webs bruker flere rimelige midler av kommersiell, elektronisk og prosessmessig art for å beskytte personlig identifiserbar informasjon vi har i vår besittelse mot tap, tyveri og uautorisert bruk, avsløring og modifisering. Vi begrenser tilgangen til personlig informasjon om deg til ansatte som vi med rimelighet mener at trenger denne informasjonen for å tilby støtte, produkter eller tjenester til deg eller for å oppfylle rollene de har innenfor organisasjonen vår.

Selv om vi har etablert og bruker sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personlige opplysninger, må du være oppmerksom på at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige. Vi kan ikke kontrollere handlingene til andre brukere som du deler informasjon med. Vi kan ikke garantere at kun autoriserte personer vil se informasjonen din. Vi kan ikke garantere at informasjonen du deler på Webs ikke vil bli offentlig tilgjengelig. Vi er ikke ansvarlig for tredjeparts omgåelse av personverninnstillinger eller sikkerhetstiltak på Webs. Du kan redusere denne risikoen ved å bruke sunn fornuft og velge sikkerhetsrutiner som å bruke et sterkt passord, bruke forskjellige passord til forskjellige tjenester og sørge for å ha et oppdatert antivirusprogram.

Rapporter alle sikkerhetsbrudd til oss gjennom dette automatiserte skjemaet.

Hvor privat er innholdet jeg laster opp?

Alt innhold som er lastet opp eller opprettet ved hjelp av tjenestene våre og lagt ut på et nettsted er som standard tilgjengelig for publikum og er dermed offentlig tilgjengelig, med mindre det er eksplisitt beskyttet av nettstedskaperens valgfrie innstilling for passordbeskyttelse.

Vær oppmerksom på at selv om du ikke publiserer lenker til innhold eller sender lenker til en søkemotor, kan enkeltpersoner og søkemotorer oppdage og lenke til innholdet ditt gjennom datagraving, adressegjetting, robotsøk av nettsteder eller andre metoder. Hvis du er bekymret for personvernet eller konfidensialiteten til innhold som du produserer, må du iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at sensitivt materiale er passordbeskyttet. Webs gir ingen garanti med hensyn til sikkerheten og påliteligheten til passordbeskyttelsesfunksjonen.

Hva slags kontroll har jeg over informasjonen min?

Som registrert medlem kan du endre eller oppdatere dine personlige kontoopplysninger når som helst ved å logge deg inn på kontoen din og (a) gå inn på "Innstillinger" -området for hvert nettsted du har opprettet, og (b) gå inn på "Administrer profil"-området for hvert nettsted du har registrert deg på ved å klikke på den tilsvarende "Rediger profil"-lenken på "Kontrollpanel" -siden. Du kan også fjerne nettsteder du har opprettet på Webs når som helst ved å logge deg inn på kontoen din og klikke på den tilsvarende "Slett nettsted"-lenken på "Kontrollpanel" -siden. Skulle du ønske å gjøre det, kan du også slette og stenge Webs-kontoen din når som helst ved å kontakte kundestøtte. Merk at fjernet eller slettet informasjon kan finnes i sikkerhetskopier i en rimelig tidsperiode.

Hvordan deles informasjon?

Webs vil ikke dele din personlig identifiserbare informasjon med andre unntatt som beskrevet her med hensyn til å dele med Webs-forbedrede applikasjoner, hjemmesider og tjenester samt i begrensede tilfeller der vi tror at slik deling er rimelig nødvendig for å kunne tilby tjenestene, lovlig påkrevd, eller tillatt av deg. Vi kan for eksempel gi informasjon til tjenestetilbydere for å hjelpe oss å gi deg de tjenestene vi tilbyr. Nærmere bestemt, vi kan bruke tredjeparter til å forenkle virksomheten vår, som å være vert for tjenestene på samlokaliserte servere, å registrere domenenavnet ditt, å sende ut e-postoppdateringer om Webs, å gi deg e-postfunksjonalitet for domenet ditt, å fjerne repeterende informasjon fra brukerlistene våre, å utføre betalinger for produkter eller tjenester, eller å gi søkeresultater eller linker (inkludert sponsede linker). I forbindelse med disse tilbudene og forretningsoperasjonene, kan våre tjenestetilbydere ha tilgang til din personlige informasjon for bruk i et begrenset tidsrom. Vi kan overføre dine opplysninger til land utenfor EU og Sveits, inkludert USA. I den grad vi overfører opplysningene dine til land utenfor EU eller Sveits, vil denne overføringen være regulert gjennom en avtale som omfatter standard kontraktsmessige bestemmelser i henhold til Artikkel 46 i Forordningen (EU) 2016/679 til Europaparlamentet og til Rådet av 27. april 2006 ("GDRP")

Når vi bruker tredjeparter i behandlingen av all personlig informasjon, innfører vi rimelig kontraktslige og tekniske beskyttelser som begrenser bruken av den informasjonen til Webs-spesifikke formål. Vi kan lagre personlig informasjon på steder utenfor Webs’ direkte kontroll (for eksempel på servere eller i databaser samlokalisert med vertstilbydere).

Med mindre annet er beskrevet i denne erklæringen om personvern, vil vi ikke avsløre personlig informasjon til en tredjepart med mindre vi mener at dette er nødvendig: (1) for å overholde juridiske krav eller svare på stevning, ransakelsesordre eller andre juridiske prosedyrer mottatt av Webs, hvorvidt et svar kreves av gjeldende lov, (2) for å styrke Webs’ tjenestevilkår eller for å beskytte våre rettigheter, eller (3) å beskytte sikkerheten eller rettighetene til medlemmene av det offentlige eller av tjenestene. Webs forbeholder seg retten til å overføre personlig informasjon til en berettiget person som har rett på den informasjonen som følge av salg av Webs eller vesentlig alle eiendelene til den berettige personen. Vi kan også overføre slik informasjon i løpet av selskapets avhendelse, fusjoner eller oppløsning.

Hvilke rettigheter har du til å få tilgang til og kontrollere bruken av opplysningene?

Du har rett til

 • å få tilgang til dine personopplysninger
 • melde deg av markedsføring eller trekke tilbake spesifikke tillatelser du har gitt oss
 • be om å få kopi av personopplysningene som blir behandlet av oss
 • få korrigert feil i personopplysningene dine
 • få personopplysningene dine slettet (eller endret slik at du ikke kan identifiseres) eller å begrense måtene vi bruker dine opplysninger på – men uansett bare under spesielle omstendigheter som er fastsatt ved lov
 • sende inn klage til din lokale instans for databeskyttelse

Hvordan blir jeg varslet om endringer i denne personvernerklæringen?

Vi kan endre denne personvernerklæringen i henhold til prosedyrene som er beskrevet i bruksvilkårene våre. Med mindre noe annet er oppgitt, gjelder personvernerklæringen vår for all informasjon vi har om deg og kontoen din. Hvis vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi varsle deg ved å publisere det her.

Hvem kan jeg kontakte angående denne personvernerklæringen?

Hvis du har en henvendelse som gjelder personvernerklæringen, kontakt kundestøtteavdelingen. Hvis du ønsker å kontakte vår ansvarlige for databeskyttelse, kan du sende oss en e-post på [email protected]

Utviklervilkår

Sist oppdatert: 19. februar 2010

Takk for at du viser interesse i å utvikle en applikasjon på programvareplattformen vår ("plattform"). Plattformen er en forlengelse av våre kraftige verktøy for nettstedbygging, som gir deg en unik tilgang til titalls millioner av nettstedskapere og brukere. Tjenestene som tilbys av Webs ("Webs" eller "oss" eller "vi" eller "vår"/"vårt"/"våre" osv.) omfatter nettsteder på https://www.webs.com og https://www.freewebs.com, samt alle andre relaterte nettsteder, verktøylinjer, widgets og andre distribusjonskanaler som vi drifter permanent eller sporadisk (samlet kalt "Webs") og eventuelt annet av funksjoner, innhold, tjenester eller programmer/applikasjoner som innimellom tilbys av oss (samlet kalt "tjenestene"). Du kan få tilgang til og kan drive utvikling på plattformen vår på ulike måter, som for eksempel gjennom Webs' utviklerplattform, godkjente API-er ("Webs' API-er"), RSS feeds, Widget Bank og på andre måter.

Hvis du er en utvikler eller operatør ("utvikler" eller "du") av en applikasjon eller en hvilken som helst annen teknisk integrasjon med tjenestene våre ("applikasjon"), gjelder følgende vilkår ("avtalen" eller "vilkår for applikasjonsutviklere") for deg, og disse er juridisk bindende vilkår for din bruk av og tilgang til plattformen og tjenestene våre. Ved å utvikle en applikasjon eller på annen måte få tilgang til plattformen vår, godtar du å være bundet av disse vilkårene for applikasjonsutviklere, samt bruksvilkårene, personvernerklæringen og andre retningslinjer. (Begreper som ikke er direkte definert her, har den betydningen som er angitt i bruksvilkårene våre.) Hvis du ikke godtar disse vilkårene for applikasjonsutviklere, bruksvilkårene eller noen av retningslinjene, må du slutte å bruke og gå inn på plattformen umiddelbart.

Du bekrefter at du er myndig og fullt ut i stand og kompetent til å inngå avtaler om vilkår, betingelser, forpliktelser, garantier og forpliktelser som fastsatt i disse vilkårene for applikasjonsutviklere. Hvis du driver eller oppretter en applikasjon på eller gjennom Webs som representant for en bedrift eller et juridisk foretak, gjelder følgende: (i) Du bekrefter at du har myndighet til å inngå denne avtalen på vegne av bedriften eller foretaket. (ii) Du samtykker i at begrepene "du" og" din" i denne avtalen viser til bedriften eller det juridiske foretaket.

1. Ansvarlig bruk og retningslinjer

Du godtar herved at:

 • Du er ansvarlig for applikasjonen din og innholdet i den og alle måter du bruker plattformen vår på. Dette inkluderer å sikre at applikasjonen din eller bruken av plattformen til enhver tid tilfredsstiller kravene i denne avtalen, bruksvilkårene, personvernerklæringen og andre retningslinjer.
 • Tilgangen til og bruken av data som tilbys fra Webs vil være begrenset som følger:
  • Du vil bare be om de dataene du trenger for å drive applikasjonen din.
  • Du skal ha en personvernerklæring som det er lenket til fra App Store-siden og ellers gjøre det klart for brukerne hva slags brukerdata du vil benytte og på hvilken måte du vil bruke, vise og dele disse dataene.
  • Du skal ikke bruke, vise, eller dele brukerdata på en måte som er uforenlig med brukerens personverninnstillinger, bruksvilkårene og retningslinjene våre eller noen gjeldende lover og forskrifter.
  • Du samtykker i at din bruk og offentliggjøring av brukerdata i rimelig grad skal beskytte hver individuelle brukers rettigheter, og ikke i noe tilfelle skal du benytte standarder for personvern og taushetsplikt i forbindelse med bruk og offentliggjøring av brukerdata som er mindre strenge enn standardene som er fremsatt i vår personvernerklæring.
  • Du vil slette alle data du har mottatt fra oss som gjelder for en hvilken som helst bruker som kobler seg av fra, ikke lenger godtar eller på annen måte tar avstand fra applikasjonen din, med mindre noe annet tillates av oss i skriftlig form.
  • Du vil slette alle data du har mottatt fra oss hvis vi deaktiverer applikasjonen din eller ber deg om å gjøre det.
  • Vi kan kreve at du oppdaterer alle data du har mottatt fra oss.
  • Vi kan begrense tilgangen du har til data.
  • Du kan ikke overføre data du mottar fra oss til andre – dette omfatter også annonsenettverk – uten forutgående samtykke (eller legge til rette for at data kan overføres).
  • Du kan ikke benytte brukerdata du mottar fra oss eller innhenter gjennom automatiserte metoder til noe formål utenom Webs uten brukerens samtykke. Dette omfatter også informasjon du utleder via målrettingskriteriene du bruker.
 • Med mindre det er godkjent av oss, kan ingen annonser du bruker i applikasjonen vise brukerdata (for eksempel navn eller profilbilder), enten opplysningene ble innhentet av eller gjennom oss eller på en annen måte.
 • Du skal gjøre det enkelt for brukerne å fjerne eller koble seg fra applikasjonen din.
 • Du skal gjøre det enkelt for brukerne å kontakte deg. Vi kan også dele den e-postadressen du har oppgitt med brukerne.
 • Du skal tilby kundestøtte for applikasjonen din.
 • Du må ikke gi den hemmelige nøkkelen din eller dele andre tilgangsrettigheter til plattformen med en annen part enn en agent som opptrer på vegne av deg som operatør av applikasjonen din. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer gjennom kontoidentifikatorene dine.
 • Du skal ikke oppgi en uriktig fremstilling av forholdet ditt til Webs til andre.
 • Du skal overholde alle gjeldende lover. Spesielt må du (hvis aktuelt):
  • ha retningslinjer for å fjerne innhold som krenker opphavsretten og stenge tilgangen for de som gjentatte ganger bryter retningslinjene fra Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
  • overholde Video Privacy Protection Act ("VPPA") og innhente et eksplisitt samtykke fra brukerne (som direkte må takke ja) før du deler brukerdata som nevnt i VPPA med Webs. Du erkjenner at Webs ikke har noen forpliktelser i henhold til VPPA.
 • Du samtykker i å iverksette de tiltakene som er nødvendige – eller som kreves av Webs – for å gjøre Webs i stand til å overholde retningslinjene vi har for opphavsrett, samt gjeldende lover og forskrifter, med hensyn til applikasjonen din og brukerdata.
 • Vi kan analysere applikasjonen din, innholdet og dataene til ethvert formål, inkludert kommersielle formål (som for målrettede annonser og indeksering av innhold for søk).
 • For å sikre at applikasjonen din er trygg for brukerne eller i samsvar med disse vilkårene kan vi vurdere, gjennomgå, robotsøke, overvåke eller på annen måte revidere den, og du samtykker i at du ikke vil blokkere eller forstyrre en slik gjennomgang eller overvåking.
 • Webs eller andre utviklere kan lage applikasjoner som tilbyr lignende funksjoner og tjenester som applikasjonen din har eller som på annen måte konkurrerer med den.
2. Data som kan lagres

Underlagt de øvrige vilkårene i dette dokumentet kan du lagre følgende brukerdata i mer enn 24 timer: (a) Brukeridentitet og andre identifikatorer for Webs-elementer som samsvarer med data som er innhentet av applikasjonen din (med unntak for relasjoner mellom disse identitetene). (b) Alle brukerdata du innhenter direkte fra brukerne.

3. Reklame; Avgifter

Med mindre noe annet er avtalt i skriftlig form, kan du ikke gjøre noe av følgende: (a) Belaste brukerne for bruk av applikasjoner eller ta betalt for ekstrafunksjoner eller -ytelser i forbindelse med en gratis applikasjon. (b) Vise tredjepartsannonser eller nettsøkbokser på nettsteder eller andre steder på Webs-tjenestene. (c) Tillate at kommersielle transaksjoner gjennomføres via applikasjonen din. Du forstår at vi ikke kan garantere at tilgang til eller bruk av plattformen vil være gratis for deg til evig tid. Du er ansvarlig for å betale alle statlige skatter og avgifter som pålegges gjennom at du bruker plattformen eller andre tjenester. Dette omfatter, men ikke begrenset til, salg, bruk og merverdiavgift. I den grad Webs er forpliktet til å innkreve slike skatter og avgifter, vil den gjeldende summen bli lagt til de avgiftene Webs kan belaste deg.

4. Innhold/aktiviteter som er forbudt

Bestemmelsene i punkt 8 i bruksvilkårene gjelder for alt innhold og all aktivitet du utfører, samt for alt som finnes i applikasjonen din. Dette gjelder også for reklame og brukergenerert innhold, som du er ansvarlig for. Du må ikke reklamere for eller tilby innhold (inkludert reklame) som refererer til, tilrettelegger for, inneholder eller bruker innhold eller aktiviteter som er forbudt. Dessuten må du håndtere innhold som rapporteres på en betimelig måte.

5. Applikasjonsgodkjenning

Du erkjenner at Webs forbeholder seg retten til, men ikke er forpliktet til, helt eller delvis å forhåndskontrollere og nekte å godta, legge ut, vise eller overføre applikasjonen din gjennom Webs eller på nettsteder eller plattformen vår når som helst, uansett årsak og med eller uten varsel og uten ansvar.

6. Brukerkommunikasjon

Applikasjonen din kan ikke spamme eller bruke aggressive virale markedsføringsstrategier. For eksempel kan du ikke sende en bruker-til-bruker-melding, med mindre avsenderen har iverksatt et direktetiltak mot én eller flere personer og forventer at meldingen sendes. Tilsvarende må enhver feed eller stream fra applikasjonen din på en tydelig og klar måte være godkjent og forventet av brukeren. Du må utvise skjønn og bruke sunn fornuft når du publiserer feeds eller streamer tekst for å forhindre at brukerne mottar en overdreven mengde av slike. Ikke i noe tilfelle skal det primære formålet med en feed eller stream være å reklamere eller annonsere for applikasjonen din.

7. Håndhevelse

Vi kan iverksette tvangstiltak mot deg og noen av eller alle applikasjonene dine hvis vi etter eget skjønn avgjør at du eller applikasjonen din bryter med disse vilkårene for applikasjonsutviklere, bruksvilkårene våre eller retningslinjene våre. Tvangstiltak kan omfatte – uten ansvar eller forvarsel – å deaktivere applikasjonen din, begrense tilgangen du og applikasjonen din har til plattformfunksjonalitet, avslutte avtalene vi har med deg og andre tiltak som vi etter eget skjønn anser som hensiktsmessige.

8. Eierskap og lisens til Webs' immaterielle rettigheter ("Webs IP")

Du samtykker i at Webs – som mellom deg og Webs – eier alle rettigheter, titler og interesser, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til plattformen, API-er og eventuelle andre former for verktøy, data, dokumentasjon, Webs-merker (som definert nedenfor) eller koder som vi kan gi deg for at du skal få tilgang til plattformen vår (samlet kalt "Webs IP"). I henhold til vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for applikasjonsutviklere og så lenge disse vilkårene for applikasjonsutviklere gjelder, gis du herved en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ikke-overførbar, fritt gjenkallelig lisens til å få tilgang til plattformen og bruke Webs IP utelukkende til det formål å oppnå kompatibilitet mellom plattformen vår og applikasjonen din. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis nedenfor, er forbeholdt Webs. Du samtykker i å overholde alle opphavsrettigheter, all informasjon og alle restriksjoner i enhver del av Webs IP. Du må ikke endre, slette eller skjule varsler om opphavsrett, varemerker, patenter eller andre merknader som finnes på Webs IP, inkludert merknader på materiale som du laster ned, overfører, viser, bruker, skriver ut eller kopierer fra Webs IP. Rettighetene herunder gis utelukkende til deg og ikke – hverken underforstått eller på annen måte – til morselskaper, datterselskaper eller agenter. Unntatt som uttrykkelig tillatt i henhold til denne avtalen, samtykker du i at du ikke – og ei heller vil tillate at noen tredjepart (enten det er til din fordel eller ikke) – vil kjøre, leie ut, lease, låne bort, selge tilgang til, kopiere, arkivere, lagre, reprodusere, omorganisere , endre, laste ned, laste opp, skape avledede verk fra, vise, utføre, publisere, distribuere, videreformidle eller spre Webs IP.

9. Eierskap og lisens til applikasjonen din

Du eier applikasjonene dine (underlagt Webs' underliggende rettigheter i Webs IP). Du gir herved Webs en ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, evigvarende, ugjenkallelig, fullt betalt og royalty-fri verdensomspennende lisens under alle rettigheter (inkludert utstedte patenter) til å (i) få tilgang til, reprodusere, distribuere, reformatere, lage avledede verk av, fremføre offentlig, vise offentlig, lagre og mellomlagre applikasjonen din på serverne våre, inkludert retten til å lenke til og bygge inn applikasjonen din og retten til å tillate at tredjeparter eller Webs kan vise reklame og annet innhold sammen med og i forbindelse med applikasjonen din; og (ii) ellers få tilgang til, bruke og analysere applikasjonen din til interne forretningsformål. Den foregående lisensen begrenser ikke rettighetene vi har når det gjelder tredjepartslisenser eller åpne kildekodelisenser som applikasjonen din er lisensiert under.

10. Rettigheter til publisitet og varemerker

Underlagt og i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir Webs deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett (uten rett til å viderelisensiere) til å vise Webs' logo, varemerker, tjenestemerker og lignende (samlet kalt "Webs-merker") i en form levert av Webs, utelukkende i den hensikt å indikere at applikasjonen din ble opprettet for å samhandle med plattformen vår. Du skal på ingen måte antyde at Webs støtter applikasjonen din eller andre produkter eller tjenester. Webs forbeholder seg retten til å modifisere eller endre Webs-merker til enhver tid. Webs forbeholder seg alle rettigheter i og til Webs-merker og endringer av dem, og du samtykker i bare å bruke den nyeste versjonen av slike endrede Webs-merker og ikke tidligere versjoner. I avtaleperioden kan du bruke Webs-merker vi gir deg i pressemeldinger og andre offentlige uttalelser knyttet til applikasjonen din. Ved opphør av denne avtalen skal du umiddelbart slutte å bruke Webs-merker.

Du samtykker i at Webs etter eget skjønn kan bruke og henvise til varemerker, tjenestemerker, varenavn, bilder, grafiske elementer, logoer, domenenavn og andre karakteristiske varemerketrekk eller identifikasjoner du eier og gir oss tilgang til i markedsføringsmateriell, økonomiske rapporter, presentasjoner, nettstedmateriell, kundelister og andre media som er kjent nå eller oppdages senere i forbindelse med reklame og markedsføring av plattformen, samt produkter, varer, egenskaper, muligheter og/eller tjenester knyttet til plattformen og din bruk av og tilgang til den.

11. Varighet og oppsigelse

Din lisens til Webs IP under disse vilkårene for applikasjonsutviklere fortsetter frem til den sies opp av deg selv eller Webs. Du kan avslutte lisensen og disse vilkårene for applikasjonsutviklere ved å avslutte bruken av Webs IP. Du erkjenner og godtar at Webs til enhver tid og etter eget skjønn – uten ansvar og med eller uten grunn og med eller uten forvarsel – kan: (a) terminere lisensen til Webs IP; (b) terminere eller suspendere tilgangen du har til plattformen; (c) terminere disse vilkårene for applikasjonsutviklere; eller (d) fjerne, blokkere, slette eller deaktivere tilgangen du har til applikasjonen din eller en hvilken som helst del av eller funksjon i applikasjonen din eller brukerdata. Vi forbeholder oss også retten til – uten ansvar og med eller uten varsel og med eller uten grunn – å avvikle plattformen og/eller deler av eller funksjoner i den uansett grunn og etter eget skjønn. I tillegg vil rettighetene du har til å bruke Webs IP opphøre umiddelbart hvis du bryter noen av vilkårene og betingelsene i dette dokumentet. Webs forbeholder seg også retten til å deaktivere en brukers tilgang til applikasjonen din når som helst etter eget skjønn, uten varsel eller erstatningsansvar overfor deg.

Ved utløp eller oppsigelse av lisensen som er gitt her, må du straks avbryte all bruk av Webs IP og slette alle brukerdata som leveres av oss som du har i din besittelse eller som er underlagt din kontroll (inkludert fra applikasjoner og servere).

12. Overlevelsesklausul

I tillegg til eventuelle ubetalte betalingsforpliktelser du kan ha pådratt deg før termineringen, skal de følgende punktene overleve et opphør av denne avtalen: Pkt. 1, 2, 4, 5 og 9-16.

13. Frigivelse

Du frigir herved ugjenkallelig og ubetinget Webs og bekrefter at du ikke vil saksøke Webs og deres partnere, ledere, direktører, agenter, aksjonærer, ansatte og representanter for krav, kostnader, tap, ansvar eller skader av noe slag – dette gjelder enten disse er direkte, indirekte eller spesielle skader, følgeskader eller andre typer skader og enten det handler om tort eller ikke (inkludert uaktsomhet – aktiv, passiv eller påregnet) – kontrakter, garantier, objektivt ansvar, kontraktsinteresser eller krav i henhold til annen rettsteori og -praksis, uansett om Webs har vært informert om muligheten for slike skader, når disse oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til: (i) applikasjonen eller åndsverket du utvikler som er basert på, bruker eller er knyttet til plattformen vår eller Webs IP; og (ii) som ellers kan oppstå i forbindelse med din bruk av, tillit til eller referanse til brukerdata, plattformen eller Webs IP. Hvis du er bosatt i California, frafaller du California Civil Code 1542, som sier: "En generell frigivelse omfatter ikke krav som kreditor ikke vet eller mistenker at eksisterer i sin favør på tidspunktet frigivelsen utføres som – dersom de er kjent av vedkommende – i vesentlig grad måtte ha påvirket hans oppgjør med skyldneren."

14. Skadeserstatning

I tillegg til bestemmelsene om erstatningskrav i bruksvilkårene våre, samtykker du herved i å beskytte, forsvare og holde skadesløs Webs og selskapets datterselskaper, filialer og sammerkingspartnere, alle tredjepartsannonsører, teknologileverandører, tjenesteleverandører og andre partnere – samt disse partenes respektive ledere, direktører, agenter, aksjonærer, ansatte og representanter – fra tredjeparters krav, tap, skader, kostnader og gjeld (inkludert rimelige advokathonorarer) som følger av eller er relatert til: (i) at du har brutt eller angivelig har brutt disse vilkårene for applikasjonsutviklere; (Ii) din bruk av eller interaksjon med plattformen eller Webs IP; (iii) applikasjonen din; (iv) at du bryter en lov, traktat, forskrift eller et annet offentlig pålegg; (v) din overtredelse av eiendomsrett eller andre rettigheter som tilhører tredjeparter eller bruk eller misbruk av brukerdata, inkludert det som er i strid med personvernerklæringen vår. Webs forbeholder seg retten til, på din bekostning, å påta seg å forsvare og styre saker der du er pålagt å beskytte Webs, og du samtykker i å samarbeide med vårt forsvar av disse kravene. Du forplikter deg til ikke å inngå forlik eller på annen måte avslutte en sak uten skriftlig samtykke fra Webs. Vi vil bruke alle rimelige metoder for å varsle deg om slike krav, tiltak eller prosedyrer når vi blir kjent med dem.

15. Konfidensialitet

Alt av koder, materiell, data og annen informasjon knyttet til Webs (inkludert, uten begrensning, vår programvare, plattform og Webs IP) som blir kjent for deg, enten muntlig, skriftlig eller gjennom inspeksjon av konkrete objekter – inkludert tekniske data, forskning, produktplaner og produktkunnskap og annen relevant informasjon – og som enten er angitt som konfidensiell eller som ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig for publikum, skal anses som fortrolig og konfidensiell informasjon tilhørende Webs ("konfidensiell informasjon"). Du kan ikke avsløre konfidensiell informasjon for andre enn ansatte du har som har et behov for å kjenne til denne informasjonen eller for konsulenter under kontrakt som har samtykket i å være bundet av konfidensialitetsbegrensninger som beskytter konfidensiell informasjon minst i like stor grad som disse vilkårene for applikasjonsutviklere. Du kan ikke bruke den konfidensielle informasjonen til noe annet formål enn å utøve dine rettigheter under disse vilkårene for applikasjonsutviklere. Du skal iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte konfidensialiteten og unngå uautorisert bruk og offentliggjøring av konfidensiell informasjon. Du skal umiddelbart varsle Webs om du blir oppmerksom på uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk eller deling av konfidensiell informasjon. All konfidensiell informasjon forblir Webs' eiendom, og du gis herved ingen lisens eller annen rettighet til konfidensiell informasjon. På skriftlig forespørsel fra oss vil du ødelegge eller returnere til Webs all konfidensiell informasjon du har i din besittelse. I tillegg til vilkårene i denne bestemmelsen, skal du og Webs fortsette å være underlagt enhver avtale om taushetsplikt som du og Webs har inngått separat. Denne bestemmelsen vil overleve et eventuelt opphør av disse vilkårene for applikasjonsutviklere.

16. Generelt

Vi kan endre disse vilkårene for applikasjonsutviklere når som helst og uten forvarsel når vi mener det er nødvendig. Om du fortsetter med å bruke plattformen, aksepterer du disse endringene. Dersom Webs svikter i å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen, utgjør ikke dette en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig av en domstol med pågjeldende jurisdiksjon, samtykker partene likevel i at domstolen skal prøve å oppfylle de intensjonene som reflekteres i bestemmelsen for partene, og de andre bestemmelsene i denne avtalen vil fortsatt gjelde i full kraft. Partene er uavhengige kontraktører med hensyn til hverandre. Denne avtalen utgjør ikke – og skal ikke tolkes som – et partnerskap eller joint venture mellom partene i avtalen. Den utgjør heller ikke et ansatt-arbeidsgiver-forhold, og du samtykker i at Webs ikke har noen spesielle plikter overfor deg eller et bestemt gjensidig tillitsforhold til deg. Du kan ikke delegere pliktene du har i henhold til denne avtalen eller overdra denne avtalen, hverken helt eller delvis. Webs kan overdra denne avtalen helt eller delvis etter eget forgodtbefinnende uten ditt samtykke og uten forvarsel. Med unntak av gjensidig utførte endringer i dem, utgjør denne avtalen og bruksvilkårene våre hele avtalen som eksisterer mellom deg og Webs, og disse styrer din bruk av tjenestene og plattformen og erstatter alle tidligere avtaler (både skriftlige og muntlige) mellom deg og Webs om det gjeldende temaet. Ingenting i denne avtalen skal hindre oss fra å følge loven og gjeldende forskrifter.

17. Kontakte Webs

Du kan kontakte Webs om applikasjonen din ved å sende en e-post til avdelingen for forretningsutvikling på webs.com ved å bruke skjemaet på utviklersiden eller bli med i Google-gruppen Webs Platform på https://groups.google.com/group/webs-platform.

Retningslinjer for bekjempelse av søppelpost

Sist oppdatert: 31. juli 2013

Hva er nettsøppel eller nettspam?

Nettsøppel/-spam er nettstedsider som er opprettet med den hensikt å manipulere søkemotorenes algoritmer for å endre rangeringen til et nettsted eller nettsider for bestemte søkeord eller -begreper, ofte med tanke på økonomisk vinning.

Webs tar spam og nettsøppel på alvor og vil ikke tolerere spam eller nettsøppel i noen form. Følgende praksis er IKKE TILLATT og er et brudd på Webs' bruksvilkår:

 • Innholdsspam: Webs tillater ikke at brukernettsteder eller nettsteder fylles med populære søkeord, f.eks. for økonomisk vinning.
 • Lenkespam: Webs tillater ikke at det etableres lenker til en side for utelukkende eller i hovedsak å øke sidens lenkebaserte poengsum.
 • Automatisk/programgenerert innhold: Webs tillater ikke innhold som har blitt generert gjennom programmering. Programmert innhold består av avsnitt med tilfeldig tekst som ikke gir mening for leseren, men som kan inneholde bestemte søkeord.
 • Søkeordbombing: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker søkeordbombing, en teknikk der nettstedene lastes opp med søkeord for å blåse opp nettstedets rangering.
 • Maskering: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker maskering, en teknikk der søkemotorene ser et annet innhold enn brukerne.
 • Fordekte Java-viderekoblinger: Webs tillater ikke markedsføring av nettsteder som bruker fordekte Javascript-viderekoblinger. Fordekte viderekoblinger er designet for å lure søkemotorene eller vise et annet innhold til menneskelige brukere enn det som vises til søkemotorer. Det er et brudd på Webs' bruksvilkår å bruke Javascript, meta-refresh eller andre teknologier for å viderekoble en bruker til en annen side med den hensikt å vise en annen side enn søkemotorens robot ser.
 • Døråpningssider: Webs tillater ikke markedsføring av nettsider som er opprettet utelukkende for å rangere høyt i søkemotorresultater for spesielle setninger der formålet er å deretter sende brukere til en annen side. I mange tilfeller er døråpningssider skrevet for å rangere høyt for en bestemt setning og deretter sende brukeren til en annen destinasjon.
 • Varemerkeinnhold: Webs tillater ikke bruk av andres varemerker i navnet, domenet, underdomenet eller i lenkede topptekster på nettstedet ditt.
 • Skjult tekst eller lenker: Webs tillater ikke skjuling av tekst eller lenker i innholdet for å manipulere søkemotorrangeringer. Dette anses villedende og er et brudd på Webs' generelle bruksvilkår.
 • Lenkeordninger: Webs tillater ikke lenker som har til hensikt å manipulere nettstedets rangering på en søkeresultatside. Brukersteder som benytter denne taktikken vil bli betraktet som en del av en lenkeordning og vil bli suspendert. Dette omfatter enhver opptreden som manipulerer lenker til nettstedet ditt eller utgående lenker fra nettstedet ditt. Manipulering av disse lenkene kan påvirke kvaliteten på søkeresultatene og er som sådan et brudd på Webs' generelle bruksvilkår.

Når du registrerer deg for en Webs-konto, samtykker du i at du ikke vil bruke kontoen til å sende spam, distribuere virus eller på annen måte misbruke tjenesten. Alle brukere av Webs' produkter, applikasjoner og tjenester er underlagt disse avtalevilkårene, som en del av Webs' generelle bruksvilkår.

Hvis Webs oppdager at en bruker bryter med denne avtalen, forbeholder vi oss retten til å umiddelbart suspendere brukeren. Hvis problemet vedvarer, forbeholder vi oss retten til å suspendere hele kontoen og nekte tilgang til alle Webs' produkter, applikasjoner og tjenester. I slike tilfeller sender vi en melding til den registrerte sekundære e-postadressen til nettstedets administrator.

Hvis du oppdager at en Webs-bruker bryter disse avtalene, kan du rapportere misbruket til Webs fra Rapporter misbruk.