Vi gjør vårt beste for å gjøre Internett til et bedre sted, og vi vil gjerne ha din hjelp. Hvis du finner ulovlig eller støtende innhold eller mottar spam på e-post fra et Webs-nettsted, vil vi ha beskjed.

Når brukerne først registrerer seg hos Webs, godtar de våre bruksvilkår. Selv om vi overvåker tusenvis av nettsteder hver eneste dag og automatisk skanner etter ulovlige bilder på nettstedene, mottar vi også rapporter fra offentlige brukere. Ting vi vil ha bukt med er piratkopiering av programvare, brudd på opphavsretten, deling av pornografisk innhold, ærekrenkelse av andre og uønsket e-postkommunikasjon. Vi står ikke ansvarlig for brukernes atferd, men iverksetter strenge disiplinære tiltak mot lovbrytere. Vi har som visjon hos Webs å hjelpe folk med å lage seg flotte nettsteder på en enkel måte, men vi ønsker også å bidra til å gjøre nettet til et bedre sted å være som medlem av Internet Watch Foundation.

Hvis du vil rapportere et misbruk av Webs-tjenestene, fyller du ut skjemaet nedenfor. Informasjonen du sender vil bli behandlet konfidensielt i henhold til personvernerklæringen vår

Sjekk at nettstedet du rapporterer virkelig har Webs som leverandør. Hvis nettstedet ikke tilhører Webs, kan du rapportere det direkte til leverandøren.

Er det flere enn ett nettsted eller én nettadresse du vil rapportere? For å gjøre henvendelsen raskere kan du sende alle adressene i én liste ved hjelp av et skjema. Du trenger ikke å sende inn ett skjema per nettsted/adresse.

Varsel til politimyndighetene

Webs har en tøff holdning mot brukere som benytter tjenestene våre til ulovlige formål. Derfor fjerner vi nettsteder som bryter med vilkårene våre umiddelbart etter at vi har blitt gjort oppmerksom på det. Noen ganger ønsker politiet å følge opp saken for å finne den kriminelle. Vi samarbeider gjerne med politiet og har også et ansvar for brukernes personvern. Derfor har vi laget denne guiden for å gi politiet retningslinjer for hvordan de kan skaffe til veie IP-adresser og identifiserende informasjon og lagre nettstedet.

Innhenting av IP-informasjon og andre identifiserende opplysninger

Folk som bruker systemet vårt til ulovlige formål kjøper vanligvis ikke noen av våre Premium-tjenester, og siden registreringsprosessen bare krever et brukernavn, en e-postadresse og et passord, er det vanskelig å identifisere gjerningspersonene. Webs lagrer likevel IP-loggen til alle kontoopprettinger og kontobrukere.

Webs vil foreta IP-informasjonssøk på en konto som har eksistert i løpet av de siste 6 månedene i tilfelle rettslige pålegg og for en vitneavgift på $50 per brukerkonto.

Lagring av nettsteder

Forespørsler om lagring av nettsteder må gjøres innen 30 dager etter at nettstedet ble tatt ned. Det er best å kombinere en forespørsel om at et nettsted skal fjernes med en forespørsel om å lagre det. Webs vil lagre nettsteder så lenge som forespurt og krever en lagringsavgift på $10 per måned.

Stevninger og innbetalinger skal sendes til:

Webs Corporation
1100 Wayne Avenue, Suite 801
Silver Spring, MD 20910